Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Sąd Obwodowy w Inowrocławiu

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu
- brak danych - [1720]1879 - 1919[1972]
Amtsgericht Hohensalza 1720 - 1879
1879 - 1919
1920 - 1972
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
niemiecki
indeks osobowy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Podstawą prawną powołania sądów obwodowych, zwanych powiatowymi lub urzędowymi, była nowa ordynacja sądowa, która weszła w życie z dniem 1 października 1879 roku. Były to sądy pierwszej instancji , w obsadzie jednoosobowej, do kompetencji których należało spisywanie zeznań, ogłaszanie wyroków oraz wystawianie urzędowych dokumentów. Odwołania od decyzji sądów obwodowych można było wnosić do sądów apelacyjnych. Zmiany w organizacji sądownictwa nastąpiły w związku z wejściem w życie dekretu Naczelnika Państwa o tymczasowej organizacji byłej dzielnicy pruskiej z 1919 r. oraz rozporządzenia ministra b. dzielnicy pruskiej o urzędach i urzędnikach sądowych w byłej dzielnicy pruskiej z dnia 5 grudnia 1919 r. Generalia, akta gruntowe, akta hipoteczne, testamenty, sprawy spadkowe, opieka nad nieletnimi dziećmi, księgi parcel, depozyty - brak danych -

Amount of archival material

16770

5045

0

197.10

84.33

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.