Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wydział Powiatowy w Inowrocławiu

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu
- brak danych - [1894]1919 - 1939[1940]
- brak danych - 1894 - 1919
1920 - 1939
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Początkowo, po 1919 r. sprawy samorządu powiatowego regulowała ordynacja powiatowa dla Prowincji Poznańskiej z dnia 20 grudnia 1828 r. ze zmianami w latach 1872 i 1881 r. Sejmik powiatowy wybierany na 4 lata zwoływany był każdorazowo przez będącego z urzędu przewodniczącym, starostę powiatowego. Sejmik dokonywał wyboru wydziału powiatowego, organu wykonawczego i zarządzającego, któremu przewodniczył starosta. Do kompetencji wydziału należało zatrudnianie urzędników oraz kontrolowanie ich działalności, przygotowywanie uchwał sejmiku powiatowego oraz ich realizacja, jeśli nie zlecono tego specjalnym komisjom, dokonywanie podziału podatków oraz nadzór nad urzędami stanu cywilnego. Ustawa z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego wprowadziła 5 letnią kadencję wydziału. W 1925 r. funkcjonował Dział samorządowy oraz Działy specjalne (szczegółowe) - Powiatowa Komunalna Kasa Oszczędności , Referat Drogowy i Referat Sanitarny, w obrębie którego w 1937 r. wydzielono Szpital Powiatowy, Powiatowy Przytułek dla Starców w Gniewkowie oraz Stację Opieki nad Matką i Dzieckiem w Gniewkowie. Jednocześnie wyodrębniono Dział Melioracji. Struktura organizacyjna przetrwała do końca funkcjonowania Wydziału Powiatowego w Inowrocławiu, pierwszych dni września 1939 r. Dział samorządowy
Inspektor spraw gminnych (1919-1939) 834 j.a.: posiedzenia sejmiku samorządowego, statuty i uchwały Inowrocławskiego Sejmiku Samorządowego, komisje wyborcze, wykazy miejscowości, projekt podziału gmin i gromad, zmiany granic, likwidacje obszarów dworskich, lustracje gmin ( protokoły ), sołtysi (wybory)
Działy specjalne
Rachuba Wydziału Powiatowego (1920-1939) 205j.a.: budżety administracyjne, sprawozdania rachunkowe, finanse szpitala powiatowego, finanse gmin (kontrole, budżety )
Referat Sanitarny (1922-1939) 20 j.a.: regulaminy, budżety, ośrodki zdrowia, działalność komisji opieki społecznej
Referat Drogowy (1914-1939) 59 j.a.: wykazy i budowa dróg i mostów, projekt linii kolejowej do Warszawy, stan dróg
Referat Melioracji (1920-1930) 1 ja.: statut spółki melioracyjnej
Akta osobowe (1919-1934) 17 j.a.: akta osobowe pracowników
- brak danych -

Amount of archival material

1136

1136

0

6.52

6.52

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.