Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Kruszwica

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu
- brak danych - [1833]1919 - 1939[1944]
- brak danych - 1833 - 1918
1919 - 1939
1940 - 1944
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
- brak danych - Zarząd Gminy (Distriktsamt Kruschwitz) 1834 – 1919[1932] 174 j.a.: okólniki, zarządzenia, sprawy finansowe, ubezpieczenia nieruchomości, wykazy poborowych, urzędy stanu cywilnego, korespondencja, sprostowania pisowni nazwisk, zapowiedzi, księgi meldunkowe (1850-1919[1932])
Zarząd Gminy Kruszwica [1836]1919 – 1939 290 j.a.: podział administracyjny gminy, lustracje urzędu, spis akt gminy, wybory zarządu, ławników i sołtysów, wykazy pracowników, protokoły ( 1886 – 1939), matrykuły, dzierżawy gruntów, budżety, sprawozdania rachunkowe, sprawy szkolnictwa i kultury, pomoc bezrobotnym, ewidencja lasów i gruntów ornych, statystyka rolna, wykazy rzemieślników, wybo-ry do sejmu i senatu ( 1928 r.), spisy wyborców, funkcjonowanie USC, zapowiedzi, wykazy poległych podczas I wojny światowej, instrukcje dotyczące ewidencji ludności, rejestry mieszkańców, wykazy optantów, poświadczenia obywatelstwa, towarzystwa i stowarzyszenia, rejestracja poborowych, sprawy budowlane, cmentarze, aprowizacja, walka z drożyzną; księgi meldunkowe (1850-1932)
Zarząd Gminny (Amtsbezirk Wikingen) [1935] 1939-1944 64 j.a.: pobór podatku gruntowego, przy-działy kart żywnościowych, organizacja szkół, budynki szkolne, wykazy nieruchomości, rejestry osób przybywających do gminy, informacje o urodzeniach i zgonach, sprawy USC
- brak danych -

Amount of archival material

528

528

0

6.65

6.65

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.