Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Strzelno - Północ

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu
- brak danych - [1931]1945-1954 [1956]
- brak danych - 1931 - 1944
1945 - 1954
1955 - 1956
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zakres działania gminnych rad narodowych i ich organów wykonawczych określały dekrety z dnia 21 VIII 1944 r. / Dz. U. R.P. Nr 2 poz. 9/, o trybie powo ływania władz administracji ogólnej I i II instancji z dnia 23 XI 1944 r. / Dz.U.R.P. Nr 14, poz. 74 /, o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego z dnia 11 IX 1944 r. / Dz.U. R.P. Nr 5, poz. 22 / a także ustawa z dnia 23 III 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian wynikających z art.. 33 dekretu z dnia 23 XI 1944 r. .Zasadnicze zmiany w ustroju oraz zakresie działania rad narodowych wprowadziła ustawa z 20 III 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Ustawa z dnia 25 IX 1954 r. wprowadziła kolejne zmiany, zlikwidowała gminyy i gminne rady narodowe powołując w ich miejsce gromadzkie rady narodowei gromady. Sprawozdania sytuacyjne, protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej oraz komisji, budżety i sprawozdania rachunkowe, korespondecja dotycząca rolnictwa oraz dochodów własnych gminy, odbudowa zniszczonych budynków oraz inwestycje, wykazy gospodarstw indywidualnych, parcelacje opuszczonych majątków, statystyka powiarzchni użytkowych, zasiewów, drzew owocowych oraz warzyw, ewidencja ludności, cudzoziemców oraz funkcjonowania urzędów stanu cywilnego - brak danych -

Amount of archival material

376

376

0

2.80

2.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.