Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Rogowo

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu
- brak danych - [1854]1919 - 1939[1944]
- brak danych - 1854 - 1918
1919 - 1939
1940 - 1944
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Organizację gmin wiejskich regulowało rozporządzenie gabinetowe z dnia 9 marca 1833 r. na mocy którego dobra rycerskie, gminy wiejskie oraz miasta nie posiadające ordynacji miejskiej podzielono na obwody na czele z mianowanym przez rejencję wójtem. Ustawa z 10 grudnia 1836 r. o organizacji zarządu policyjnego w małych miasteczkach i wsiach Prowincji Poznańskiej w miejsce dotychczasowych urzędów wójtowskich powołała komisariaty obwodowe na czele z komisarzami. Nowe obwody obejmowały gminy wiejskie, miejskie oraz obszary dworskie. W lipcu 1891 roku wprowadzono ordynację gminną, która obowiązywała do wejścia w życie ustawy z 19 stycznia 1928 roku. Utworzono wówczas wójtostwa , na czele z wójtem mianowanym przez wojewodę, obejmujące po kilkanaście gmin wiejskich oraz obszarów dworskich. Mocą ustawy z dnia 23 marca 1933 r. powołano gminy zbiorowe składające się z gromad oraz zlikwidowano obszary dworskie. W okresie okupacji hitlerowskiej wprowadzono niemieckie ustawodawstwo. Do zarządu gminnego (Amtsbezirku) należała gospodarka rolna i hodowlana, ewidencja ludności, sprawy statystyczne oraz stanu cywilnego. Gmina Rogowo była jedną z pięciu gmin zbiorowych istniejących w powiecie żnińskim ( Gąsawa, Janowiec, Żnin-Wschód, Żnin-Żachód ) Zarząd Gminny ( Distriktsamt Rogowo ) 1854-1919 71 ja.: akta stanu cywilnego (zapowiedzi)
Zarząd Gminny 1929-1935 24 ja.: budżet, statystyka, akta stanu cywilnego (zapowiedzi )
Zarząd Gminny ( Amtsbezirk Rogowo) 1939-1944 12 ja.: akta stanu cywilnego ( zapowiedzi )
- brak danych -

Amount of archival material

107

107

0

2.16

2.16

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.