Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu
Previous archive Next archive
1483.03 1387.0
274.1 7
- brak danych - - brak danych -

Inowrocławski Oddział Archiwum Państwowego w Bydgoszczy wykonuje wszystkie podstawowe funkcje archiwum: gromadzi, przechowuje i opracowuje akta oraz nadzoruje archiwa zakładowe na terenie powiatu inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego i gmina Trzemeszno z województwa wielkopolskiego.

1 września 1953 r. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych powołał Powiatowe Archiwum Państwowe w Inowrocławiu. Doceniając znaczenie Archiwum w regionie, w sierpniu 1958 r. przekształcono je w Oddział Terenowy Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. Pozwoliło to na wykonywanie wszystkich zadań nałożonych na archiwa państwowe. Było to gromadzenie stałego zasobu historycznego, kształtowanie narastającego zasobu, opracowywanie i udostępnianie archiwaliów oraz prowadzenie wszelkich prac związanych z popularyzacją zasobu i wiedzy o archiwach. Od 1983 r. placówka funkcjonuje jako Oddział Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. W 1953 r. zasięgiem działania objęto powiat inowrocławski, mogileński oraz żniński. Zmiany w podziale administracyjnym w 1975 r. spowodowały przejście gminy Orchowo do woj. konińskiego. Odtąd zasięg działania nie uległ zmianie, przy czym gmina Trzemeszno od 1999 r. znajduje się w pow. gnieźnieńskim. Początkowo Archiwum mieściło się w siedzibie Prezydium Powiatowej Rady w Inowrocławiu. Tam w maju 1954 r. przejęto akta miejskie Kruszwicy, Mogilna i Trzemeszna. Odtąd systematycznie przejmowano archiwalia zabezpieczone w archiwach zakładowych. Otrzymanie w 1972 r. samodzielnego budynku przy ul. Narutowicza 58 umożliwiło ukształtowanie struktury zasobu. Z Archiwum Państwowego w Bydgoszczy przejęto akta administracji specjalnej, sądów, notariuszy, okupacyjnego więzienia inowrocławskiego oraz władz administracji ogólnej i samorządu powiatowego. Były to archiwalia wytworzone na podległym terenie w latach 1815–1945. Niewielka ilość dokumentacji trafiła do Oddziału z Archiwum Państwowego w Poznaniu. Dokumenty miejskie z okresu staropolskiego przechowywane są w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy i tam udostępniane. Najstarsze materiały znajdujące się w Oddziale to akta kościoła katolickiego pw. Marka Ewangelisty w Polanowicach z 1720 r. Zdecydowaną część zasobu stanowią archiwalia wytworzone w XIX wieku, najmniej liczne są akta z okresu okupacji. Do specyficznej należy dokumentacja związana z wydobywaniem solanki oraz przemysłem spożywczym. W Oddziale zgromadzono wszystkie zachowane archiwalia władz oraz instytucji szczebla powiatowego i niższego, metrykalne i stanu cywilnego, spółdzielni oraz instytucji finansowych z XIX i XX wieku. Stanowią one podstawowa bazę do badań dziejów Kujaw, Pałuk i pogranicza z Wielkopolską. Materiały archiwalne dotyczące tych ziem przechowywane są także w archiwach państwowych w Bydgoszczy i Poznaniu.

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
7/133/10 "Rolnik" Spółka z o.o. w Kruszwicy 1919 - 1948 0
7/637/0 Agentura Państwowa Centrala Handlowa Żnin 1947 - 1949 0
7/628/0 Akta Gminy Szczepankowo pow. Mogilno 1896 - 1934 0
7/677/0 Akta administracji ogólnej - zbiór szczątków zespołów 1923 - 1941 0
7/68/0 Akta gminy Chełmce [1818]1919 - 1939[1943] 0
7/69/0 Akta gminy Gniewkowo [1874]1919 - 1939[1945] 0
7/79/0 Akta gminy Gąsawa 1928;1930; 1937 - 1938[1942] 0
7/70/0 Akta gminy Inowrocław - Wschód [1852]1919 - 1939 0
7/71/0 Akta gminy Inowrocław - Zachód [1868]1919 - 1939[1944] 0
7/80/0 Akta gminy Janowiec Wlkp [1874]1919 - 1939[1943] 0
7/72/0 Akta gminy Kruszwica [1833]1919 - 1939[1944] 0
7/81/0 Akta gminy Rogowo [1854]1919 - 1939[1944] 0
7/75/0 Akta gminy Rojewo [1869]1919 - 1939[1940] 0
7/77/0 Akta gminy Strzelno - Północ [1931]1945-1954 [1956] 0
7/700/0 Akta gminy Trzemeszno, pow. Mogilno 1935-1936 0
1 2 3 ... 55 56
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.