Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Spuścizna Witolda Bronowskiego (1899-1975; prawnik, dyplomata, dziennikarz)

Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie
- brak danych - 1856 - 1969
- brak danych - 1856 - 1969
- brak danych - tak
archiwa prywatne i spuścizny - - polski
francuski
włoski
data not found Witold Bronowski urodził się 10 listopada 1899 r. w majątku Tracewicze. Szkołę średnią ukończył w Warszawie w 1920 r. W następnym roku wstąpił na Wydział Prawno-Ekonomiczny Uniwersytetu w Poznaniu, który ukończył w 1924 r. z tytułem magistra. W 1925 r. otrzymał stopień doktora prawa na Uniwersytecie w Brukseli i rozpoczął pracę na Uniwersytecie Poznańskim. Był przez szereg lat członkiem Komitetu Redakcyjnego kwartalnika "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" w Poznaniu, a także współpracownikiem "Encyklopedii Nauk Politycznych". Od 1924 r. ogłaszał artykuły poświęcone przeważnie sprawom polityki zagranicznej. W latach 1929-1933 pracował w charakterze współpracownika czasowego w Sekcji Informacyjnej Sekretariatu Ligi Narodów. W lipcu 1934 r. rozpoczął pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Wydziale Prasowym. Od lutego 1937 r. do października 1944 r. pełnił funkcję attaché do spraw prasowych w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej przy Watykanie, a w szczególności zajmował się obsługą prasową "Osserwatore Romano". Ponadto brał również czynny udział we wszystkich pracach Ambasady. W 1940 r. poślubił Marię Janinę Zakrzewską. Od października 1944 do lipca 1945 pracował w charakterze charge d`affaires w Lizbonie. Następnie jako uchodźca polityczny powrócił do Rzymu i rozpoczął pracę dziennikarską. Biegle władał językami: angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim i włoskim. Zmarł w Rzymie w 1975 r. 1. Życiorysy - sygn. 1
2. Dokumenty osobiste - sygn. 2
3. Dokumenty osobiste z okresu studiów - sygn. 3
4. Sprawy wojskowe - sygn. 4
5. Działalność dydaktyczno-naukowa i społeczna na Uniwersytecie Poznańskim i w Katolickiej Szkole Społecznej w Poznaniu - sygn. 5
6. Praca w organizacjach międzynarodowych i udział w konferencjach - sygn. 6
7. Praca w Ministerstwie Spraw Zagranicznych - sygn. 7
8. Służba dyplomatyczna w okresie II wojny światowej - sygn. 8
9. Życie i działalność zawodowa w okresie powojennym - sygn. 9
10. Zainteresowania osobiste i próby twórczości artystycznej - sygn. 10
11. Odręczne notatki - sygn. 11
12. Majątek Tracewicze - sygn. 12-18
13. Dokumentacja dotycząca stanu zdrowia W. Bronowskiego - sygn. 19
14. Korespondencja wychodząca i wpływająca - sygn 20-23
15. Adresy, telegramy - sygn. 24
16. Bilety wizytowe - sygn. 25-26
17. Wycinki prasowe i druki zwarte zgromadzone przez W. Bronowskiego - sygn. 27
18. Dokumentacja dotycząca życia i działalności żony - Marii Bronowskiej - sygn. 28-29
19. Maszynopisy tekstów publicystycznych oraz zestawienie części ogłoszonych artykułów podpisanych przez M. J. Cory [ Maria Bronowska?] - sygn. 30
20. Materiały biograficzne matki i babki - sygn. 31
21. Materiały osób obcych - sygn. 32
22. Materiały nierozpoznane - sygn. 33
23. Album zdjęć - sygn. 34
24. Zbiór luźnych fotografii - sygn. 35
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
705/1/0/-/1 Życiorysy [m. in. autożyciorys, życiorys z 1939 r.] 1925-1939 0
705/1/0/-/2 Dokumenty osobiste [ m. in. metryki,wyciągi, legitymacje, świadectwa szkolne, pozwolenia na przemieszczanie się, dowód osobisty - Personalausweis] 1898, 1914-1934 0
705/1/0/-/3 Dokumenty osobiste z okresu studiów [ m. in. dowód osobisty, świadectwa uniwersyteckie, indeksy, dyplom ukończenia studiów, legitymacje i zaświadczenia potwierdzające członkowstwo w stowarzyszeniach, drukowany list ojca] 1921-1933 0
705/1/0/-/4 Sprawy wojskowe [ m. in. zaświadczenie o ukończeniu kursu, książeczka wojskowa, dyplom i listy uznaniowe, zaświadczenia wojskowe, pozwolenie na broń] 1917-1923 0
705/1/0/-/5 Działalność dydaktyczno-naukowa i społeczna na Uniwersytecie Poznańskim i w Katolickiej Szkole Społecznej w Poznaniu [ m. in. informacje o nominacji na zastępcę asystenta, starszego asystenta przy Seminarium Prawa Publicznego, program wykładów] 1925-1929 0
705/1/0/-/6 Praca w organizacjach międzynarodowych i udział w konferencjach [ m. in. praca w Sekretariacie Ligii Narodów, Międzynarodowej Federacji Uniwersyteckiej, odręczna notatka o sytuacji politycznej i gospodarczej Polski, Niemiec i Rosji] 1929-1934 0
705/1/0/-/7 Praca w Ministerstwie Spraw Zagranicznych [ m. in. umowa o pracę, paszport służbowy, upoważnienie do używania tytułu "attache do spraw prasowych" Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej, podróż z kard. R. Villeneuve do Polski] 1934-1939 0
705/1/0/-/8 Służba dyplomatyczna w okresie II wojny światowej [ m. in. paszport dyplomatyczny, pisma Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie W. Bronowskiego, książeczka rejestracyjna, kartki żywnościowe, informacja o dyplomatach pozostających na terenie Watykanu] 1939-1945 0
705/1/0/-/9 Życie i działalność zawodowa w okresie powojennym [ m. in. współpraca z zagranicznymi agencjami prasowymi, karty pobytu we Włoszech, legitymacja reporterska, pisma wyjaśniające status uchodźców pp. Bronowskich] 1946-1961 0
705/1/0/-/10 Zainteresowania osobiste i próby twórczości artystycznej [m. in. luźny zbiór świętych obrazków, fotografie obrazów, pocztówki, legitymacje członkowskie organizacji i stowarzyszeń, szkice] 1916-1935 0
705/1/0/-/11 Odręczne notatki [m. in. o Szkole Rolniczej w Duboi, chorobie żony, cierpieniu] 1933-1933 0
705/1/0/-/12 Majątek Tracewicze - dowody własności 1856-1899 0
705/1/0/-/13 Majątek Tracewicze - dowody własności 1895-1931 0
705/1/0/-/14 Majątek Tracewicze - odszkodowania wojenne 1915-1921 0
705/1/0/-/15 Majątek Tracewicze - parcelacja 1923-1929 0
1 2 3

Amount of archival material

35

34

1

0.65

0.49

0.16

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.