Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Towarzystwo Studiów Irańskich w Teheranie

Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie
- brak danych - [1925]1942-1946
- brak danych - 1925 - 1946
- brak danych - tak
instytucje nauki i oświaty - kursy i inne polski
francuski
angielski
arabski
inwentarz książkowy No - brak danych -
Towarzystwo Studiów Irańskich (TSIR) w Teheranie zostało powołane z inicjatywy polskich uczonych, głównie profesorów z Uniwerstetu Stefana Batorego w Wilnie ( w tym prof. Wiktora Sukiennickiego) i poparciu Poselstwa RP oraz Delegatury MPiOS w Teheranie. Pierwsze walne posiedzenie odbyło się 23 październiak 1942 r. Wówczas też uchwalono statut , w którym czytamy iż celem TSIR jest "kultywowanie nauki polskiej oraz szerzenie wiedzy o Polsce wśród mieszkańców Iranu, wiedzy zaś o Iranie i krajach sąsiednich wśród Polaków […]. Działalność naukową Towarzystwo prowadziło w sekcjach: historyczno-filologicznej, prawno-politycznej, ekonomicznej, lekarskiej, a później i matematyczno-przyrodniczej. Poszczególne sekcje prezentowały swoje badania na cotygodniowych zebraniach naukowych. W 1943 r. TSIR zainicjowało własną działalnośc wydawniczą - "Studia Irańskie". W 1944 r. wydało w j. perskim książkę o Polsce "Lachestan".Ważną rolę w działalności TSIR pełniła współpraca naukowa polsko-irańska przejawiająca się m.in. w regularnej wymianie naukowej, publikowaniu przez polskich naukowców w pismach perskich, czy wycieczkach naukowo-krajoznawczych organizowanych przez naukowców irańskich. Poza działalnością naukową TSIR orgaznizowało akcję oświatową wśród polskiego uchodźctwa w Teheranie (wykłady, odczty w świetlicach obozowych). W 1945 r. po decyzji całkowitej likwidacji polskich obozów dla uchodźców w Iranie i ewakuacji pozostałych Polakow do Libanu, wielu członków TSIR opuściło Teheran i wyjechało do Bejrutu. Działalość samego Towarzystwa zakończyła się jesienią 1945 r. Na zawartość zespołu składa się:

I. Dokumentacja aktowa:
1. Podstawy prawne działalności TSIR i organy zarządzające - sygn. 1-7,
2. Działalność sekcji TSIR - sygn. 8-25,
3. Korespondencja TSIR - sygn. 27-51,
4. Sprawy finansowe TSIR - sygn. 52-59,
5. Likwidacja TSIR- sygn. 60.

II. Materiały ulotne:
1. Szkolnictwo i nauka - sygn. 61-87,
2. Kultura i sztuka - sygn. 88-97,
3. Religia - sygn. 98-104,
4. Zdrowie - sygn. 105-118, [syg. 112 powtórzona - błąd w IZA]
5. Praca - sygn. 119-127,
6. Obóż cywilny i pomoc wojenna - sygn. 128-151,
7. Życie społeczno-polityczne - sygn. 152-186
- brak danych -

Amount of archival material

186

186

0

0.53

0.53

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.