Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Spuścizna Stanisława Kościałkowskiego (1881-1960; historyk, badacz dziejów Litwy, profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie)

Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie
- brak danych - [1924-] 1941-1950
- brak danych - 1924 - 1950
- brak danych - tak
archiwa prywatne i spuścizny - - polski
francuski
inwentarz książkowy No - brak danych -
Stanisław Kościałkowski urodził się 24 października 1881 r. w Grodnie jako syn Józefa Kościałkowskiego (lekarza, powstańca styczniowego) i Ludwiki z domu Eysmont. W 1900 r. ukończł gimnazjum rosyjskie. Naukę kontynuował na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim, a później na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w 1905 r. obronił dysertację doktorską pt. "Rola polityczna Antoniego Tyzenhauza". Następnie rozpoczął pracę jako nauczyciel języka polskiego w rosyjskich gimnazjach rządowych w Wilnie. W czasie I wojny światowej był współorganizatorem dwóch polskich szkół średnich w Wilnie oraz brał udział w organizacji późniejszego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (USB). W 1921 r. został zastępcą profesora USB, a w 1935 r. profesorem zwyczajnym. Jego badania naukowe koncentrowały się wówczas wokół historii Wielkiego Księstwa Litewskiego. W czasie II wojny światowej, od 1940 r. do czerwca 1941r., prowadził tajne zajęcia ze studentami i opiekował się zbiorami Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie. Następnie aresztowany i wywieziony do obozu na północy Uralu. Na mocy tzw. amnestii w styczniu 1942 r. został zwolniony z łagru i wraz z Armią Andersa przedostał się do Iranu. Jesienią 1942 r. wraz z innymi polskimi uczonymi, przy popraciu Poselstwa RP, powołał Towarzystwo Studiów Irańskich w Teheranie, którego został prezesem. W ramach działalności Towarzstwa m.in. redagował "Studia Irańskie". Równolegle prowadził zajęcia na Polsko-Irańskim Uniwersytecie Ludowym oraz na kursach dla nauczycieli. W 1945 r. wyjechał do Bejrutu, gdzie współorganizował Instytut Polski w Bejrucie z dwuletnim Studium Polonistycznym i został jego dyrektorem. W czasie pobytu w Bejrucie kontunuował badania nad historią stosunków polsko-irańskich oraz polsko-libańskich i syryjskich. W 1950 r. wyjechał do Anglii. Uczył tutaj w szkole sióstr nazaretanek oraz wykładał na Polskim Uniwersytecie w Londynie. Był członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie, współpracował z paryską "Kulturą". Zmarł 2 września 1960 r. 1. Materiały dotyczące działalności - sygn. 1-5
2. Materiały biograficzne - sygn. 6-9
3. Korespondencja - sygn. 10 - 44
4. Zaproszenia, wizytówki - sygn. 45-46
5. Fotografie - sygn. 49
6. Załączniki - sygn. 50
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
705/7/0/-/1 Materiały warsztatowe twórcy spuścizny - notatki bibliograficzne, teksty 0
705/7/0/-/2 Materiały działalności twórcy spuścizny - zbiór materiałów ulotnych dotyczących spraw polskich i Polaków 1942-1950 0
705/7/0/-/3 Materiały działalności twórcy spuścizny - pojedyncze gazety dotyczące spraw polskich i Polaków ("Głos Uchodźcy Polskiego w Iranie";"Orzeł Biały"; "Przegląd Polski"; "Salus Reipublicae Suprema Lex"; "Słowo Polskie"; "Biuletyn Zespołu Pracy nad Odbudową Polski"; "Ziarnko Prawosławne") 1942-1945 0
705/7/0/-/4 Materiały działalności twórcy spuścizny - wycinki prasowe dotyczące spraw polskich i Polaków 1942-1946 0
705/7/0/-/5 Materiały działalności twórcy spuścizny - druki ulotne (głównie irańskie) dotyczące nauki, kultury i sztuki 1948-1949 0
705/7/0/-/6 Materiały biograficzne twórcy spuścizny - zaświadczenia, legitymacje 1942-1949 0
705/7/0/-/7 Materiały gospodarcze i finansowe 1943-1947 0
705/7/0/-/8 Materiały dotyczące stanu zdrowia 1942-1949 0
705/7/0/-/9 Odręczne notatki osobiste i adresy 1942-1942 0
705/7/0/-/10 Korespondencja wychodząca: O-U- zob. indeks osobowy 1946-1946 0
705/7/0/-/11 Korespondencja przychodząca: A - zob. indeks osobowy 1942-1949 0
705/7/0/-/12 Korespondencja przychodząca: Ba - zob. indeks osobowy 1942-1949 0
705/7/0/-/13 Korespondencja przychodząca: Be-Br - zob. indeks osobowy 1944-1950 0
705/7/0/-/14 Korespondencja przychodząca: Br - Bu - zob. indeks osobowy 1942-1948 0
705/7/0/-/15 Korespondencja przychodząca: C - zob. indeks osobowy 1941-1949 0
1 2 3 4

Amount of archival material

50

50

0

0.40

0.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.