Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Spuścizna Kazimierza Papée (1889-1979;dyplomata, ambasador przy Stolicy Apostolskiej)

Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie
- brak danych - 1863-1978
- brak danych - 1863 - 1978
- brak danych - tak
archiwa prywatne i spuścizny - - polski
francuski
włoski
inwentarz książkowy No - brak danych -
Kazimierz Papée urodził się 10 stycznia 1889 r. we Lwowie. Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Tam też uzyskał tytuł doktora. W latach 1914-1918 służył ochotniczo w 2 Pułku Ułanów Legionów Polskich. W 1919 r. ożenił się z Leonią Dobrzyńską. Służbędyplomatyczną rozpoczął w 1919 r. jako sekretarz sekcji dyplomatycznej MSZ. Następnie był m.in. sekretarzem Poselstwa RP w Hadze (1920-1922), pierwszym sekretarzem Poselstwa RP w Berlinie (1922-1923). W latach 1925-1927 pracował w departamencie politycznym MSZ jako zastępca naczelnika wydziału Europy Środkowej i Bałkanów. W 1928 r. został mianowany chargé d'affaires w Turcji, a następnie w Tallinie. W latach 1929-1932 był Konsulem Generalnym RP w Królewcu , następnie do 1936 r. Konsulem Generalnym RP w Wolnym Mieście Gdńsku. Od 1936 r do 1939 r. przebywał w charakterze posła na placówce w Pradze. 27 kwietnia 1939 r. został mianowan ambasadorem RP przy Stolicy Apostolskiej. Fukcję tę pełnił przez ponad 30 lat. Okres okupacji spędził w Ospizio Santa Marta w Watykanie prowadząc ożywioną działalność informacyjną dla Rządu RP i Watykanu, zwłaszcza w zakresie martyrologii narodu polskiego i ekstermiacji Żydów. Po zakończeniu II wojny światowej nadal podlegał Rządowi RP w Londynie. W 1959 r. stanowisko ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej władze watykańskie zredukowały do funkcji gerant des affaires. W październiku 1972 r. Papée został oficjalnie zwolniony przez Watkan z wykowanych fukcji. Pełnił je jednak nieoficjalnie do 1976 r. Był członkiem wielu organizacji, towarzstw i zrzeszeń. Głównym redaktorem Serwisów Informacyjnych, biuletynu Ambasady RP przy StolicyApostolskiej oraz autorem wielu artkułów. Został odznaczony m.in. Wielką Wstęgą Papieską Orderu Piusa IX, Złotym Krzyżem Zasługi, Wielką Wstęgą Szwedzkiego Orderu Gwiazdy Polarnej. Zmarł 19 stycznia 1979 r. w Rzymie. Spoczywa w kwaterze polskiej cmentarza Prima Porta koło Rzymu. 1. Prace twórcy spuścizny sygn 1-11;
2. Materiały działalności twórcy spuścizny - sygn. 12-41;
3. Materiały biograficzne - sygn. 42-53;
4. Materiały gospodarcze i majątkowe - sygn. 54-58;
5. Korespondencja - sygn. 59-78;
6. Materiały o twórcy spuścizny - sygn. 79;
7. Materiały rodzinne - sygn. 80-86;
8. Fotografie - sygn. 87-353.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
705/8/0/-/1 Artykuły i teksty dla „Orła Białego"„Europeo Gualungno", „Dziennika Polskiego , Radia Wolna Europa, i Polskiej Agencji Telegraficznej 1947 - 1968 0
705/8/0/-/2 [Artykuly dla „Wiadomości"] 1960 - 1968 0
705/8/0/-/3 [Artykuly,przemówienia, wypowiedzi dla „Głosu Polskiego", „Spraw międzynarodowych" , „Dziennika Chicagoskiego", „Tygodnia Polskiego", „Polski Wiernej" i innych 1947- 1967 0
705/8/0/-/4 [Recenzje i polemiki] 1949 - 1958 0
705/8/0/-/5 [Pius XII a Polska, materiały warsztatowe] 1944 - 1946 0
705/8/0/-/6 [Materialy do dziejów dyplomacji polskiej i kościoła, t. I źródła] 0
705/8/0/-/7 [Materialy do dziejów dyplomacji polskiej i kościoła, t. II, artykuły ,L' ambassade de Pologne prćs le Saint Siege [...]", odczyt „Polonika w Archiwum Ceremoniarzy Watykańskich"] 1954 - 1956 0
705/8/0/-/8 [Materiały do dziejów Polski, dyplomacji polskiej i kościoła, artykuł: „Unchanging factors in central Europe [...]", notatki dot. rozbiorów Polski, misji Piotra Lisa do Urbana VI i inne] 1943 - 1970 0
705/8/0/-/9 [Materialy dotyczące Czechosłowacji i stosunków polsko - czeskich w okresie dwudziestolecia międzywojennego] 1938-1955 0
705/8/0/-/10 [Materialy dotyczące polityki i spraw polskich, zwłaszcza stosunków polsko - czeskich w okresie dwudziestolecia międzywojennego] 1949 - 1963 0
705/8/0/-/11 [Notatki różne] 0
705/8/0/-/12 [Przegłąd Społeczny, - Komunikat Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii wiadomości Polskiej Agencji Telegraficznej, News from Poland, Komunikaty nasłuchu radiowego RWE] 1969 - 1975 0
705/8/0/-/13 [Egmk-utywa Zjednoczenia Narodowego (biuletyny, sprawozdania, protokoły posiedzeń RJN, „Sprawy Krajowe")] 1955 - 1971 0
705/8/0/-/14 [Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rządu Kr w Londynie (przeglądy prasy -niemieckiej, ukraińskiej, radzieckiej, PRL -- owskiej)] 1974 -1976 0
705/8/0/-/15 [Skarb Narodowy (Komunikaty Informacyjne, sprawozdania z działalności, wkładki do legitymacji SN. K.P., życzenia)] 1951, 1960 -1974 0
1 2 3 4 ... 13 14 15 16 17 ... 28 29 30 31

Amount of archival material

359

359

0

1.84

1.84

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.