Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta cechowe miasta Włocławka

Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku
- brak danych - 1838-1870; 1916-1920
- brak danych - 1838 - 1870
1916 - 1920
- brak danych - tak
cechy, związki rzemieślnicze - - polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W okresie Królestwa Polskiego działalność cechów rzemieślniczych regulowało postanowienie Namiestnika Królestwa Polskiego z 31 grudnia 1816 r., pt. "Urządzenie rzemiosł, kunsztów i professyj"(Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. IV). Zarządzenie to regulowało zasady organizacji zgromadzeń cechowych. Zgromadzenie cechowe mogło być założone dopiero gdy liczba majstrów jednego zawodu w mieście osiągnęłą minimum 10 osób. Wybory władz (starszego i podstarszego) odbywały się co 3 lata na wniosek i pod przewodnictwem prezydenta miasta, lub wyznaczonego przez niego urzędnika. Do głównych funkcji zgromadzenia należało prowadzenie ewidencji jego członków, kształcenie uczniów, czeladników i majstrów. Postanowienie z 1816 r. regulowało ustrój rzemiosła praktycznie do 1927 roku, kiedy to weszło w życie rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 1927 r."O prawie przemysłowym"(Dz. U. RP, nr 53 z 1927 r.). Funkcje i organizacja cechów i związków cechowych określona została w rozdziale IX tego rozporządzenia.W ustawie tej przewidziano tworzenie izb rzemieślniczych, których zadaniem było stałe reprezentowanie zawodowych interesów przemysłu rzemieślniczego. Ta organizacja cechów i związków cechowych obowiązywała do końca II Rzeczypospolitej. Wykazy dochodów i wydatków cechów: bednarskiego, piekarskiego, rymarskiego, siodlarskiego, rzeźnickiego, ślusarskiego, kowalskiego, stolarskiego, szewskiego, kupieckiego, murarsko-ciesielskiego, zduńskiego z terenu miasta Włocławka, sygn. 1-3 Inwentarz książkowy z informacją do zespołu zatwierdzony przez Komisję Metodyczną WAP w Bydgoszczy w 1980 roku.
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0

Amount of archival material

3

3

0

0.07

0.07

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.