Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Policmajster Miasta Włocławka

Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku
- brak danych - 1879-1915
Policmajster Goroda Vloclavka 1879 - 1915
- brak danych - tak
administracja specjalna - bezpieczeństwo publiczne rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Ustawa o straży ziemskiej w Królestwie Polskim z dnia 31 grudnia 1866 r. powołała w miastach i powiatach oddzielne komendy policji pod nazwą straży ziemskiej. W guberni straż ziemska podlegałą gubernatorowi, a w powiecie naczelnikowi powiatu. Powiat włocławski jako nadgraniczny strzeżony był przez władze rosyjskie z podwójną pieczołowistością. Poza Strażą Ziemską utworzono tu specjalny korpus Straży Pogranicznej, a w 1879 r. Urząd Policmajstra Miasta Włocławka. Policmajster mianowany był przez gubernatora i podlegał Naczelnikowi Powiatu Włocławskiego. Był naczelnikiem policji we Włocławku i najbliższej okolicy. Do głównych zadań urzędu należał nadzór nad wykonywaniem ustaw i rozporządzeń władz, pilnowanie bezpieczeństwa mieszkańców i własności publicznej, nadzór nad sprawami sądowymi i wojskowymi. Od 1910 r. Policmajster sprawował nadzór nad biurem adresowym, które prowadziło księgi ludności stałej, niestałej i przejezdnej.[ na podstawie wstępu do zespołu opr. B. Janiszewska, Bydgoszcz 1959 r.] 1. Organizacja urzędu (sygn. 1-8; 1886-1912) - rozporządzenia władz zwierzchnich i Policmajstra;
2. Sprawy finansowo-kasowe (sygn. 9-13; 1886-1913) - zarządzenia dot. zabezpieczenia kasy miejskiej i sądowej, sprawy zaopatrzenia w broń straży nocnej
3. Sprawy sądowo-policyjne ( sygn. 14-33; 1879-1913) - nadzór policyjny nad aresztowanymi, sprawozdania sytuacyjne, ściganie przestępców, wydawanie paszportów, nadzór nad cudzoziemcami, informacje o ruchach narodowo-wyzwoleńczych;
4. Straż ziemska i wojsko ( sygn. 34-42; 1882-1913) - sprawy podwód, kwater dla wojska i straży ziemskiej, korespondencja z Naczelnikiem Powiatu;
5. Duchowieństwo i sprawy wyznaniowe (sygn. 43-51; 1883-1912) - sprawy duchowieństwa i uroczystości kościelnych;
6. Oświata (sygn. 52-65; 1879-1913) - nadzór nad drukarniami, cenzura czasopism, książek i sztuk scenicznych, wykazy nauczycieli pracujących w szkołach na terenie powiatu;
7. Przemysł, handel, sprawy robotnicze (sygn. 66-103; 1879-1914) - nadzór nad zakładami przemysłowymi, rzemieślniczymi, imienne listy robotników pracujących w fabrykach, informacje o strajkach w latach 1905-1907;
8. Poczta (sygn. 104-109; 1881-1913) - nadzór nad działalnością urzędów pocztowych, zakaz hodowli gołębi pocztowych;
9. Sprawy leczniczo-sanitarne (sygn. 110-119; 1879-1913) - działalność włocławskiego komitetu sanitarnego, wykazy lekarzy i służby sanitarnej, walka z chorobami zakaźnymi;
10. Opieka społeczna (sygn. 120-125; 1896-1912) - nadzór nad przytułkami dla kalek, ludzi starych i dzieci, pomoc udzielana ludziom bezdomnym;
11. Różne (sygn. 126-149; 1883-1915) - rejestry obcokrajowców, dzienniki korespondencyjne kancelarii Policmajstra;
12. Sprawy wojskowe (sygn. 150-153; 1901-1910) - wykazy poborowych;
13. Biuro Adresowe (sygn. 154-164; 1910-1914) - spisy mieszkańców domów, sprawy finansowe biura.
Inwentarz książkowy w j. rosyskim, ze wstępem do zespołu opracowała B. Janiszewska - archiwistka WAP w Bydgoszczy w 1959 r.

Amount of archival material

164

164

0

1.10

1.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.