Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Włocławski Urząd Skarbowy

Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku
- brak danych - 1808-1871 [1898]
Vloclavskoje Kazennoe Upravlenie 1808 - 1871
1898 - 1898
- brak danych - tak
administracja specjalna - skarbowość polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zespół Włocławskiego Urzędu Skarbowego jest zespołem złożonym, zawiera akta instytucji skarbowych, które działały we Włocławku w latach 1808-1871. Pierwszym urzędem skarbowym powołanym przez władze pruskie był Urząd Konsumpcyjny. Do jego zadań należał pobór podatków pośrednich pobieranych w mieście jeszcze w okresie przedrozbiorowym, było to: czopowe miejskie, podatek od rzeźni i od tytoniu. Dekret z 20 kwietnia 1808 r. powierzył administrację i dozór nad wszystkimi dochodami i kasami publicznymi, Ministrowi Przychodów i Skarbu Księstwa Warszawskiego. Kolejny dekret z 25 marca 1809 r. o organizacji administracji skarbowej w departamentach i powiatach, tworzył w departamentach urząd dyrektora skarbu publicznego, który sprawował nadzór nad administracją skarbową. W latach 1808-1815 Urząd Konsumpcyjny we Włocławku podlegał bezpośrednio Dyrektorowi Skarbu Publicznego Departamentu Bydgoskiego. W 1816 r. przekształcony zostaje w Urząd Celno-Konsumpcyjny, a po 1820 r. przemianowany w Urząd Skarbowy. W okresie Królestwa Polskiego urząd podlegał Wydziałowi Skarbowemu Komisji Województwa Mazowieckiego, a po 1837 r. Wydziałowi Skarbowemu Rządu Guberni Mazowieckiej. Do obowiązków Urzędu należało: zbieranie opłat z dzierżawy dochodów konsumpcyjnych, pobieranie opłat skarbowych, prowadzenie wykazu osób zajmujących się handlem, badanie dochodów i rozchodów przedsiębiorstw, likwidowanie nielegalnego handlu. W 1867 r. zlikwidowana zostaje Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, jej miejsce zajmuje instytucja przejściowa - Zarząd Finansów Królestwa Polskiego, który przetrwał do 1869 r. Ukaz carski z 26 marca 1869 r. likwiduje Wydziały Skarbowe Rządu Gubernialnego, które sprawowały nadzór na urzędami skarbowymi, powołując w ich miejsce izby skarbowe. Ukaz ten stał się podstawą likwidacji Urzędu Skarbowego we Włocławku. Sprawy karno-skarbowe, które rozpoczęte zostały przez Urząd Skarbowy przed 1869 r., przejęte zostały przez Włocławską Kasę Skarbową, na czele której stał prezydent miasta. Oficjalnie działalność Urzędu Sakrbowego we Włocławku zamknięta zostałą w 1871 r., kiedy to wszystkie akta wraz z niezakończonymi sprawami karno-skarbowymi przekazane zostały Prezydentowi Miasta Włocławka.[na podstawie wstępu do zespołu opacowanego przez M. Gruszczyńską, Włocławek 1976] KANCELARIA POLSKA
1. Akta generalia (sygn. 1-15; 1808-1868) - sprawy organizacyjne urzędu, nadzór nad fabrykami płótna, gorzelniami, browarami oraz handlującymi wyrobami bawełnianymi na terenie miasta, sprawy karne prowadzone przeciwko handlującym potajemnie cukrem i wódką;
2. Akta szczegółowe (sygn. 16-26; 1822-1860) - zarządzenia dot. walki z nielegalnym ubojem, sprawy zabezpieczenia skonfiskowanych towarów, rewizje kasy skarbowej i zestawienia kasowe z pobranych kar i opłat kasowych;
KANCELARIA ROSYJSKA
1. Sprawy ogólne (sygn. 27-32; 1866-1898) - zarządzenia władz dot. organizacji urzędu i poboru opłat skarbowych;
2. Sprawy karne (sygn. 33-99; 1857-1898) - akta spraw karnych prowadzonych przez urząd przeciwko osobom handlującym potajemnie i przemycającym towary, których sprzedaż na terenie Królestwa była zabroniona.
Inwentarz książkowy w rękopisie w j. rosyjskim, ze wstępem do zespołu zatwierdzony przez Komisję Metodyczną WAP w Bydgoszczy w dniu 15.03.1976 r.

Amount of archival material

99

99

0

0.35

0.35

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.