Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rada Opieki Społecznej Powiatu Włocławskiego

Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku
- brak danych - 1870-1914
Vloclavskij Uezdnyj Sovet Obśćestvennogo Prizrenja 1870 - 1914
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - dobroczynność i ochrona zdrowia rosyjski
inwentarz książkowy Yes 91 ja. = 0,70 mb.
spis roboczy Yes 10 ja. = 0,15 mb.
Rada Opieki Społeczej Powiatu Włocławskiego powołana została na podstawie zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych I Gubernatora Warszawskiego z dnia 21 września 1870 r. Nowoutworzona Rada powstała w miejsce zlikwidowanej Rady Opiekuńczej Zakładów Dobroczynnych Powiatu Włocławskiego, która działała do 1870 r. Na czele Rady Opieki Społecznej stał naczelnik powiatu mianowany z urzędu przez gubernatora. W skład Rady wchodzili opiekunowie następujących instytucji: Szpitala Powiatowego Św. Antoniego we Włocławku, Parafialnego Domu Schronienia we Włocławku i w Brześciu Kujawskim i Schroniska dla Dzieci we Włocławku oraz czterech członków. Opiekunkowie i członkowie Rady byli zatwierdzani przez gubernatora warszawskiego. Rada Opieki Społecznej zarządzała funduszami i nieruchomościami, które należały do tych instytucji, ponadto składała do Urzędu Gubernalnego sprawozdania z poczynionych wydatkówna utrzymanie tych instytucji. Rada działała do wybuchu I wojny światowej.
[na podstawie wstępu do zespołu opracowanego przez mgr M. Gruszczyńską, Włocławek 1976 r.]
1. Organizacja Rad (sygn. 1-10; 1870-1915) - powołanie Rady, skłąd osobowy, zwarządzenia władz dot. organizacji, założenie nowego cmentarza z przeznaczeniem dla włocławskiego szpitala, otwarcie nowego ambulatorium we Włocławku;
2. Sprawy majątkowe Rady (sygn. 11-21; 1872-1910) - sprzedaż i wykup nieruchomości ziemskiej i budynków na cele dobroczynne w mieście Włocławku;
3. Sprawy finansowe Rady (sygn. 22-30; 1885-1913) - księgi dochodów i wydatków Powiatowej Rady, sprawy depozytów składanych w Banku Warszawskim;
4. Szpital Powiatowy św. Antoniego we Włocławku (sygn. 31-46; 1870-1913) - sprawy zatrudnienia w szpitalu Sióstr Miłosierdzia, wykazy imienne chorych, zaopatrzenie szpitala w żywność i materiały, pobieranie opłat za leczenie, księgi dochodów i wydatków szpitala, wprowadzenie w życie nowej ustawy o leczeniu chorych;
5. Dom Sierot we Włocławku (sygn. 47-58; 1873-1889) - organizacja i utrzymanie Domu Sierot, zakładanie nowych przytułków;
6. Domy ubogich i sierot w powiecie (sygn. 59-64; 1871-1910) - sprawy majątkowe Włocławskiego Domu Schronienia, wykazy imienne podopiecznych Parafialnego Domu Schronienia w Brześciu Kujawskim, zakładanie nowych domów ubogich i sierot we Włocławku i powiecie włocławskim;
7. Fundacje i zapisy na cele dobroczynne (sygn. 65-91; 1870-1912) - zapisy pieniężne i majątkowe składane przez obywateli miasta i powiatu na rzecz różnych instytucji dobroczynnych.
Dopływ do zespołu - zarządzenia władz, korespondencja z przetargów, sprawy finansowo-gospodarcze, zasiłki dla ubogich (5 ja.; 1873-1911)
Inwentarz ksiązkowy w j. rosyjskim ze wstępem do zespołu, zatwierdzony przez Komisję Metodyczną WAP w Bydgoszczy w 1976 r.

Amount of archival material

101

91

0

0.85

0.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.