Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku

Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku
Previous archive Next archive
2120.0 - brak danych -
351.56 15
0 0

Włocławki Oddział Archiwum Państwowego w Toruniu

Pierwszą państwową instytucją, powołaną do gromadzenia dokumentacji ze zlikwidowanych urzędów na terenie miasta Włocławka, był utworzony 1 VIII 1950 r. Oddział Powiatowy Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. W 1951 r. Oddział przekształcony został w Powiatowe Archiwum Państwowe we Włocławku, obejmując terenem swego działania powiaty: aleksandrowski, lipnowski, włocławski, miasto Włocławek, a od 1956 r. nowoutworzony powiat radziejowski. Po reformie podziału administracyjnego kraju w 1975 r. Powiatowe Archiwum Państwowe we Włocławku z dniem 1 I 1976 r. przekształcone zostało w Oddział Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. Od 1975 r. Oddział we Włocławku terenem swego działania objął nowoutworzone województwo włocławskie. W 1982 r. Oddział Włocławski podporządkowany został Wojewódzkiemu Archiwum Państwowemu w Toruniu, a następnie (od 1984 r.) Archiwum Państwowemu w Toruniu. Kierownikiem oddziału w latach 1976-2007 była mgr Marianna Gruszczyńska. Od 2007 r. kierownikiem Oddziału jest dr Tomasz Dziki.

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
71/245/0 vacat 0
71/272/0 vacat - Państwowa Szkoła Pracy Społecznej we Włocławku - zespół ujęty pod nr 241 0
71/728/0 vacat - Urząd Gminy Raciążek woj. włocławskie - zespół ujęty pod nr 597 0
71/463/0 vacat - Kujawskie Zakłady Maszyn Rolniczych "Ursus" we Włocławku - zespół ujęty pod nr 281 0
71/329/0 vacat - Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lipnie - włączony do zespołu nr 143 - Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Lipnie 0
71/331/0 vacat - Wydział Finansowy Urzędu Powiatowego w Radziejowie - włączony do zespołu nr 330 - Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Radziejowie 0
71/333/0 vacat - Wydział Finansowy Urzędu Powiatowego w Rypinie - włączony do zespołu nr 332 - Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Rypinie 0
71/16/0 vacat - zespół Gmina Ewangelicko-Augsburska w Kowalu powiat włocławski włączona została do zespołu nr 15 - Gmina Ewangelicko-Augsburska w Chodczu i Filiał w Kowalu 0
71/475/0 vacat - Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickich z terenu woj. włocławskiego (grupa zespołów) - rozdzielony na zespoły nr 179-236, 366-388 0
71/263/0 vacat - Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział Zamiejscowy we Włocławku - włączony do zespołu nr 85 - Sąd Okręgowy we Włocławku i Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział Zamiejscowy we Włocławku 0
71/733/0 vacat - Urząd Gminy Szpetal Górny woj. włocławskie - włączony do zespołu nr 723 - Urząd Gminy w Fabiankach (do 1979 r. w Szpetalu Górnym) 0
71/561/0 vacat - Powiatowe Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Aleksandrowie Kujawskim - włączony do zespołu nr 142 - Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim 0
71/288/0 vacat - Akta z wyborów do Sejmu PRL z terenu pow. włocławskiego - włączony do konstrukcji archiwalnej nr 284 - Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL z terenu woj. włocławskiego z wyborów przeprowadzonych dn. 19.03.1972 0
71/1023/0 vacat - zespół Księgi hipoteczne miasta Rypin został połączony z zespołem Księgi wieczyste dóbr ziemskich z terenu powitu rypińskiego (nr zespołu 1022) w jeden zespół Księgi i akta hipoteczne sądów w Rypinie (nr zespołu 1022) 0
71/287/0 vacat - Akta z wyborów do Sejmu PRL z terenu m. Włocławka - włączony do konstrukcji archiwalnej nr 284 - Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL z terenu woj. włocławskiego z wyborów przeprowadzonych w dn. 19.03.1972 0
1 2 3 ... 78 79
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.