Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Polski Związek Inwalidów Wojennych we Francji

Archiwum Polskiej Misji Katolickiej we Francji
- brak danych - 1942-1995
Union des Mutiles de Guerre Polonais en France 1942 - 1995
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - kombatanckie polski
francuski
spis roboczy No - brak danych -
Polski Związek Inwalidów Wojennych we Francji, z siedzibą w Paryżu, miał za zadanie udzielanie członkom pomocy finansowej pochodzącej ze składek, zbiórek "Miesiąc Inwalidy" (październik) i darów Polonii miejscowej oraz zagranicznej. Statut Związku ustalono na pierwszym Zgromadzeniu Ogólnym 29 lutego 1948 w Paryżu.Władzę Związku tworzą: Prezes, Wiceprezes, Skarbnik, Sekretarz. Dokumentacja organizacyjna: protokoły z zebrań, akta lokalu.
Dokumentacja finansowa: rachunki, rozliczenia, książki kasowe.
Korespondencja, wycinki prasowe.
Pomoce kancelaryjne.
- brak danych -

Amount of archival material

140

140

0

0.82

0.82

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.