Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Grodzkie Południowo-Warszawskie

Archiwum Państwowe w Warszawie
- brak danych - 1945-1949
- brak danych - 1945 - 1949
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes T. 264; 149 ja
Starostwo Grodzkie Południowo-Warszawskie zostało powołane rozporządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 18 stycznia 1945 r. i natychmiast przystąpiono do jego organizacji. Gmach biura Starostwa mieścił się przy ul. Willowej 8/10. Starostwo Grodzkie jako władza administracji ogólnej spełniało funkcje samorządowe i państwowe w ramach istniejących przepisów i zarządzeń.
Organizacja Starostwa opierała się na statucie organizacyjnym wydanym przez Zarząd m. st. Warszawy, Wydział Administracyjny, w dniu 29.11.1944 r. i regulaminie starostw grodzkich. Do zakresu działalności starostwa grodzkiego należały wszystkie sprawy samorządu miejskiego oraz wszystkie sprawy z zakresu administracji państwowej, które w myśl Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 19 I 1928 r. (Dz. U. Min. Adm. Publ. Nr 1 z dnia 1 IV 1945 r.) były przydzielone powiatowej władzy administracji ogólnej. W Starostwie Grodzkim Południowo-Warszawskim liczba referatów nie była stała. W 1946 roku istniały następujące:
-Referat Ogólny
-Referat Bezpieczeństwa
-Referat Administracyjny
-Referat Zdrowia
-Referat Karny
-Referat Weterynaryjny
-Referat Rachunkowo-Budżetowy
-Referat Wojskowy
-Referat Ewidencji Ludności
-Sekcja Mieszkaniowa
W sierpniu 1946 roku Referat Bezpieczeństwa zmienił nazwę na Referat Porządku Publicznego a w styczniu 1949 roku został przekształcony w Referat Społeczno-Polityczny. W 1948 roku pojawiło się Biuro Rozdziału Kart Żywnościowych. W 1949 roku powstał Referat Rolny, a w lipcu tego roku starostwo przejęło agendy Ośrodków Współdziałania Społecznego. Starostwo grodzkie zostało zlikwidowane na mocy ustawy z dnia 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej.
Istotną grupę akt stanowią sprawozdania z działalności starostwa i poszczególnych referatów. Dają one obraz sytuacji ekonomicznej i zdrowotnej dzielnicy z lat 1945-1946.
Na szczególną uwagę zasługują sprawozdania sytuacyjne, wykazy chorób zakaźnych, wywiady, protokoły i raporty z nadzoru sanitarnego nad dzielnicą (sklepami, składami artykułów spożywczych, przetwórniami, aptekami, drogeriami), materiały dotyczące nadzoru nad cmentarzami (grzebanie zmarłych, ekshumacje).
Ciekawą grupę stanowią statuty stowarzyszeń i związków.
- brak danych -

Amount of archival material

149

149

0

1.15

1.15

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.