^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Nadwiślański Trakt Rowerowy ­ korespondencja z autorami projektów oraz wykonawcami dotycząca szczegółów wykonania, opinia Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej z dn. 29.06.1998 dot. projektu, pisma i notatki służbowe dot. roszczeń firmy "WINBUD", pisma i protokoły dot. odbioru robót ścieżki rowerowej, kopie protokołów zdawczo­odbiorczych dokumentacji projektowej, zezwolenia na wycinkę drzew z 1999 roku, dokumentacja zamówień publicznych (kosztorysy, oferty, rachunki)

Archiwum Państwowe w Warszawie
dokumentacja aktowa 9
- brak danych -
1997-2003

1997 - 2003
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
166 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.