Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wojewódzki Ośrodek Informatyki w Warszawie

Archiwum Państwowe w Warszawie
- brak danych - 1993-2006 [2007]
- brak danych - 1993 - 2006
2007 - 2007
- brak danych - tak
administracja specjalna - transport, komunikacja, łączność polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 170 ja
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
72/3845/0/-/1 Zarządzenie Nr 79 Wojewody Warszawskiego z dnia 8 października 1993 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki w Warszawie 1993 0
72/3845/0/-/2 Statut. Zarządzenie Nr 131/99 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 września 1999 r. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki w Warszawie 1999 0
72/3845/0/-/3 Statut. Zarządzenie Nr 24/00 wojewody mazowieckiego z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie zmiany do Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki w Warszawie 2000 0
72/3845/0/-/4 Zarządzenie Nr 240 wojewody mazowieckiego z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie połączenia Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki w Warszawie, Ośrodka Informatyki Banku-Danych w Radomiu oraz Ośrodka Informatyki w Siedlcach (kopia) 2002 0
72/3845/0/-/5 Statut. Zarządzenie Nr 241 wojewody mazowieckiego z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie statutu Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki w Warszawie 2002 0
72/3845/0/-/6 Regulamin organizacyjny. Zarządzenie Nr 4/99 dyrektora z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki w Warszawie 1999 0
72/3845/0/-/7 Decyzja Naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej Wojewódzkiemu Ośrodkowi Informatyki w Warszawie (uwierzytelniona kopia) 1996 0
72/3845/0/-/8 Zgłoszenie do Urzędu skarbowego likwidacji Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki w Warszawie (NIP-2, VAT-Z) 2006 0
72/3845/0/-/9 Wniosek do Głównego Urzędu Statystycznego o skreślenie podmiotu z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej RG-2 2006 0
72/3845/0/-/10 Regulamin premiowania pracowników z dnia 8 listopada 1993 r. 1993 0
72/3845/0/-/11 Regulamin premiowania z dnia 1 marca 1994 r. 1994 0
72/3845/0/-/12 Zarządzenie Nr 1/94 w sprawie wprowadzenia Regulaminu premiowania pracowników 1994 0
72/3845/0/-/13 Zarządzenia dyrektora w sprawie wprowadzenia i zmian Regulaminu premiowania pracowników 1995 0
72/3845/0/-/14 Zarządzenie dyrektora Nr 1/96 w sprawie zmian w regulaminie premiowania pracowników 1996 0
72/3845/0/-/15 Zarządzenie dyrektora w sprawie zmian w regulaminie premiowania pracowników 1997 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Amount of archival material

170

0

0

0.88

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.