^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Dobra Ziemskie Petrykozy. Różne

Archiwum Państwowe w Warszawie
dokumentacja aktowa 10
- brak danych -
1937

1937 - 1937
polski
Korespondencja: 1) między Edwardem Hr. Broel-Platerem Seniorem, a Stanisławem Zarzyckim w sprawie p. Piekuta oraz listy od Stefana Sokołowskiego w sprawie sprzedaży majątku i P. Piekuta; 2) między Edwardem Hr. Broel-Platerem Juniorem, a Stanisławem Zarzyckim w sprawie zboża dla Szmula Michowskiego; oświadczenia dzierżawców gruntów w majątku Petrykozy od Hr. Platera w sprawie o zobowiązaniu się do oddania ziemi wraz z rozliczeniem długu między Hrabią a dzierżawcą; 3) korespondencja w sprawie składki ogniowej od ruchomości rolnych; 4) notatki gospodarcze (amortyzacja majątku, wykaz kartofli, zamówienia drzewa cisowego), wykaz zbóż, liścik w sprawie bali dębowych oraz odpis listu w sprawie przeglądu traktora, pługu i talerzówki w majątku Miedniewice.
- brak danych - - brak danych -
luzy maszynopis rękopis
dobry
23 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Karta przednia i odpisy korespondencji wychodzącej sporządzone na druku firmowym Biura Instalacyjno-Technicznego i Warsztatów Mechanicznych Miernowski i S-ka. Nowy Świat 46, Warszawa.
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.