^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Notatki techniczne

Archiwum Państwowe w Warszawie
dokumentacja techniczna 12
- brak danych -
1931

1931 - 1931
polski
Instrukcja uruchomienia centralnego ogrzewania (kocioł RATINA); Specyfikacja instalacji w kuchni dyrektora zakładu; wykazy rur ze specyfikacją dla I, II i III serii kanałów; maszynopisowy odpis zamówienia rur w firmie K> Szulc i S-ka sporządzony na papierze firmowym Biuro Instalacyjno-Techniczne i Warsztaty Mechaniczne Miernowski i S-ka, Nowy Świat 46, Warszawa, 9 IV 1931 r.; bilans cieplny dla nieruchomości Stawki 4-6-8 (zawiera: przeznaczenie pomieszczenia, powierzchnie chłodzące z określeniem rodzaju, długości, wysokości, powierzchni; temperaturę wewnętrzną i różnicę; współczynnik przewodnictwa oraz ilość jednostek ciepła na ogrzewanie z podaniem strat w skutek przewodnictwa, dodatku % i podsumowania).
- brak danych - - brak danych -
luzy dobry
papier maszynopis rękopis
42 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Warszawa Stawki 4/6/8
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Dane wyjściowe do projektowania
Notatki sporządzone ołówkiem.
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.