^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Projekt centralnego ogrzewania wodnego i wentylacji wodociągowej oraz projekt wykonawczy rurociągów dla wody gorącej i cyrkulacyjnej w gmachu biurowym MZZW Miejskiego Zakładu Zaopatrywania Warszawy, ul. Stawki 6, Warszawa

Archiwum Państwowe w Warszawie
dokumentacja techniczna 14
- brak danych -
1931

1931 - 1931
polski
I. Projekt centralnego ogrzewania wodnego i wentylacji wyciągowej. 1) Plan suteren, rys 400 ark. 1 - 2 szt.; 2) Plan parteru, rys 400 ark. 2 - 2 szt.; 3) Plan I piętra, rys. 400 ark. 3 - 3 szt.; 4) Plan II piętra, rys. 400 ark. 4 - 3 szt.; 5) Plan III piętra, rys. 400 ark. 5 - 3 szt.; 6) Plan strychu, rys. 400 ark. 6 - 2 szt. wszystkie 1)-6) skala 1:100. II. Plan rozwinięcia rur, skala 1:50, rys. 400 ark. 7 i ark. 8. III. Kotłownia, rys. 400 ark. 9 - 2 szt. IV. Projekt wykonawczy rurociągów dla wody gorącej i cyrkulacyjnej. Plan suteren; skala 1:100, rys. 403 ark. 1.
- brak danych - - brak danych -
luzy dostateczny
papier data not found
39 - brak danych -
- brak danych - Nie
Ze względu na zły stan zachowania. Konieczna konserwacja.
brak mikrofilmu
Warszawa ul. Stawki 6
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
Plany str. 9-10, 15-16, 21-22 mają naniesione kolorami wartości liczbowe oraz pieczątkę Biura Instalacyjno-Technicznego Warsztatów Mechanicznych Miernowski i S-ka, Warszawa, Nowy Świat 46.
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.