^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Do Zarządu Miejskiego. Dokumentacja Administracji domu ul. Nowy Świat nr 46/1305

Archiwum Państwowe w Warszawie
dokumentacja aktowa 2
- brak danych -
1937-1938

1937 - 1938
polski
Pokwitowania Zarządu Miejskiego odbioru wykazów osób (lokatorów, zajmujących 2 pokoje oraz trzymających psy, posiadających pojazdy konne). Odpisy dokumentów złożonych przez administratora w Zarządzie miejskim: 2 wykazy lokatorów (nazwisko i imię, zawód, ogólna liczba pokoi, przeznaczenie; pokoi, ilość kuchen, ilość osób zamieszkałych, ilość psów w wieku powyżej 8 tygodni), na dzień 2 I 1937 r. oraz 1938 r.; Wykaz osób, którym doręczono deklaracje wymiaru podatku od plakatów i szyldów na rok 1938 (nazwisko i imię lokatora, nr lokalu); Wykaz osób posiadających pojazdy konne (nie zarejestrowano takich osób).
- brak danych - - brak danych -
luzy rękopis
dobry
17 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Obwoluta wykonana z druku firmowego Biura Instalacyjno-Technicznego i Warsztatów Mechanicznych Miernowski i S-ka, Nowy Świat 46, Warszawa.
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.