^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wykazy do różnych Urzędów. Dokumentacja Administracji domu przy ul. Nowy Świat 46/1305

Archiwum Państwowe w Warszawie
dokumentacja aktowa 3
- brak danych -
1938,1941

1938 - 1938
1941 - 1941
polski
Wezwanie z IX Ośrodka Zdrowia i Opieki Społecznej 10 Urzędu Sanitarnego do wypełnienia karty sanitarnej posesji, 27 VIII 1938 r.; Odpis karty sanitarnej posesji przy ul. Nowy Świat 46 (zawiera opis: posesji, budynku, podwórza, lokali, systemu zaopatrzenia w wodę, ustępu, śmietnika, lokalu dozorcy oraz ogólną charakterystykę mieszkańców i dozorcy, a także wykaz lokali handlowych i przemysłowych), 9 IX 1938 r.; Wezwanie do przesłania do 7 Urzędu Skarbowego listy lokatorów; Wezwanie z X Komisariatu Policji Polskiej m. Warszawy do przedłożenia danych dot. zamieszkałych w nieruchomości, 1 I 1941 r. oraz kopia danych przesłanych na wezwanie (liczba mieszkańców w podziale na płeć, wykaz przedsiębiorstw, biur i sklepów oraz dane osób zarządzających i administrujących nieruchomością), 4 I 1941 r.
- brak danych - - brak danych -
luzy rękopis
dobry
7 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Obwoluta wykonana z druku firmowego Biura Instalacyjno-Technicznego i Warsztatów Mechanicznych Miernowski i S-ka. Nowy Świat 46, Warszawa.
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.