^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Bilans domu Nr 1305/46 ul. Nowy Świat za 1934 rok

Archiwum Państwowe w Warszawie
dokumentacja aktowa 5
- brak danych -
1934

1934 - 1934
polski
Dochody i wydatki w 1934 r. w tym: zaległe komorne z 1933 r. i komorne bieżące oraz zaległości komornego na 31 XII 1934 r., wydatki na administrację, czyszczenie kominów, wywózkę śmieci, za oświetlenie nieruchomości, za wodę i kanały, za mechaniczne oczyszczanie jezdni i chodników, składkę ogniową, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, opłaty do 7 Urzędu Skarbowego (na Fundusz Pracy, podatki od nieruchomości – nadzwyczajny, kryzysowy, komunalny), świadczenia społeczne na Kasę Chorych, Ubezpieczalnię Społeczną i Fundusz Pracy oraz koszty na roboty remontowe, raty dla Towarzystwa Kredytowego m. Warszawy oraz procenty dla wierzycieli budynku oraz amortyzacja budynku.
- brak danych - - brak danych -
luzy rękopis
dobry
20 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.