^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Dokumenty dotyczące remontu lokalu nr 19 w nieruchomości przy ul. Nowy Świat 46 zniszczonego wskutek działań wojennych

Archiwum Państwowe w Warszawie
dokumentacja aktowa 6
- brak danych -
1939-1941

1939 - 1941
polski
Kosztorysy i korespondencja między właścicielem nieruchomości Stanisławem Zarzyckim a lokatorką Stefania Iwaszkiewicz w sprawie remontu lokalu 19: 1. rękopiśmienne notatki dotyczące uszkodzeń wojennych i kosztów naprawy m.in. dachu z rachunkiem wystawionym przez Biuro Inżynierskie O. J. Lisowski i S-ka, Nowy Świat 46, (notatki sporządzone na stronie verte kopii pisma Kolonistów Niemieckich z Koloni Edwardów nr 18, pow. Grójec do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie przesiedlanych przez władze Rzeszy na inny teren w sprawie zmiany warunków spłaty pożyczki); 2. rękopiśmienne list i kosztorys remontu lokalu, z wykazem cen za roboty dekarskie; 3. list lokatorki Stefanii Iwaszkiewicz do administracji domu w sprawie remontu lokalu z załączonym opisem uszkodzeń i podjętych remontów; 4. odpis odpowiedzi administracji na nadesłany list; 5. list lokatorki do mecenasa Józefa Śliwowskiego z załączonymi odpisami korespondencji lokatorki z administracją; 6. zestawienie wydatków na poszczególne kategorie robót remontowych wraz z załączonymi rachunkami i odpisami rachunków.
- brak danych - - brak danych -
luzy maszynopis rękopis
dobry
22 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.