^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Niewypełnione druki urzędowe

Archiwum Państwowe w Warszawie
dokumentacja aktowa 7
- brak danych -
1921, 1925, 1932-1933, 1937-1938, 1940-1944

1921 - 1921
1925 - 1925
1932 - 1933
1937 - 1938
1940 - 1944
polski
niemiecki
Deklaracja na nabycie świadectwa przemysłowego dla przedsiębiorstwa (zajęcia) przemysłowego, rzemieślniczego (rękodzielniczego) – karta statystyczna, druki Głównego Urzędu Statystycznego: 1907 27. X 32 – 1 szt., 2380 6. X 38 – 1 szt.; Deklaracja na nabycie świadectwa przemysłowego na okres od- do, Drukarnia Państwowa Nr 66271 oraz 61658 wg wzoru Nr 26a M.S. P.1 do art. 34 ust. I § 56 instr. - 2 szt.; Deklaracja na nabycie karty rejestracyjnej na rok 193… składu, zakładu hurtowej sprzedaży wyrobów własnej produkcji (druk Gł. U. St. 1908) – 1 szt.; Aneks do zeznania o obrocie (art. 52) za rok 192…. załącznik wg wzoru nr 3 (wzór nr 1517 Ministerstwo Skarbu) – szt. 1; Deklaracja do kasy skarbowej celem nabycia świadectwa przemysłowego, wzór Nr 1 (do art. 34 ustawy I § 44 rozporządzenia wykonawczego, wzór Nr 816 Ministerstwo Skarbu) – 2 szt. oraz deklaracja (wzór nr 1P, wzór Nr 26 Ministerstwo Skarbu) – 1 szt.; Deklaracja na nabycie karty rejestracyjnej na rok 193…. (Nr 26-b M.S./przem. 1 do art. 34 ust. I § 56 instr. - 7. X 33) – 1 szt.; Zeznanie o dochodzie podlegającym podatkowi dochodowemu (Wzór Nr 59D do § 237 Instr., wzór 209 Ministerstwo Skarbu) – 2 szt. zawiera tabelę ze skalą podatkową; Zeznanie o dochodzie, podlegającemu państwowemu podatkowi dochodowemu (wzór Nr 23 do § 111 rozp. wyk., wzór Nr 1063 Wydz. Gosp. Min. Skarbu, 23. VII 1921) – 1 szt.; Zeznanie o obrocie (wzór Nr 42P, Min. Skarbu wzór nr 67) – 3 szt. zawiera wyciąg z Ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o państwowym podatku przemysłowym; Zaświadczenie dla pracownika o pozostawaniu w stosunku najmu pracy – 3 szt.; Potwierdzenie dla wpłacającego na konto czekowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PKO Nr 105/1937) – 1 szt. verte zapisany nr rachunku; Zawiadomienie o wstąpieniu do pracy do Powiatowej Kasy Chorych w Białymstoku – 1 szt.; Wykaz nieruchomości (wzór M.Sk. Nr 1a – O.P. do § 47 r.w.) - 3 szt. (lata 40-te).
- brak danych - - brak danych -
luzy druk
dobry
55 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Daty podane w przybliżeniu.
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.