^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Dobra Ziemskie Petrykozy i Kolonia Edwardów Nr 25 dla Komisarza Ziemskiego, VI.1938 r.

Archiwum Państwowe w Warszawie
dokumentacja aktowa 9
- brak danych -
1939

1939 - 1939
polski
Pismo Starostwa Powiatowego w Grójcu w sprawie złożenia wniosku i ustalenie podstawowych norm władania nieruchomością Petrykozy, gm. Konie, pow. Grójec oraz wypełniony wniosek dla nieruchomości Petrykozy i Kolonia Edwardów nr 25 (11. VI 1938 r.) wraz z załącznikami: 1) odpisem świadectwa hipotecznego nieruchomości ziemskiej „Dobra Petrykozy”; 2) odpisem skróconego Rejestru pomiarowego nieruchomości Petrykozy; 3) odpisem deklaracji o wszystkich nieruchomościach ziemskich stanowiących własność na obszarze Polski; 4) odpisami 2 zaświadczeń wydanych przez Zarząd gminy w Pniewach dot. majątku Petrykozy (w majątku znajdują się: Nr 273 -sad owocowy, Nr 272-stawy rybne), 5) 2 odpisy Rejestru pomiarowego majątku Petrykozy; 6) maszynopisowe kopie wzoru druku w sprawie ustalenia podstawowych norm władania – 4 szt.
- brak danych - - brak danych -
luzy maszynopis rękopis
dobry
28 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.