Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rada Narodowa Dzielnicy Warszawa-Śródmieście

Archiwum Państwowe w Warszawie
- brak danych - 1946-1951
- brak danych - 1946 - 1951
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes T. 16; 24 ja
Rada Narodowa Dzielnicy Warszawa-Śródmieście rozpoczęła działalność 21 stycznia 1946 r. na podstawie art.. 2 par. 3 Dekretu z dn. 11 września 1944 ustalonego obwieszczeniem Prezydenta Krajowej Rady Narodowej z dn. 14 stycznia 1946 r. o powołaniu Dzielnicowych Rad Narodowych. Statut Organizacyjny Rad Dzielnicowych w m. st. Warszawie uchwaliła Rada Narodowa m. st. Warszawy. Do kompetencji DRN należało: kontrola działalności organów wykonawczych i samorządowych działających jako władze i urzędy I instancji, opiniowanie co do powołania Starosty i Wicestarosty, zgłaszanie wniosków do Rady Narodowej m. st. Warszawy, podejmowanie uchwał. Dzielnicowa Rada Narodowa wybierała spośród swego grona Prezydium złożone z przewodniczącego, jego zastępcy i trzech członków. Pierwsze posiedzenie Rady Narodowej Dzielnicy Warszawa-Śródmieście odbyło się 6 grudnia 1945 r. Prezydium kierowało pracą Rady i przygotowywało materiały na posiedzenie Plenum, kierowało pracami i sprawowało nadzór nad komisjami Rady. Prezydium składało sprawozdania ze swej działalności na Plenum Dzielnicowej Rady Narodowej. Organami pomocniczymi Prezydium były Komisje, z których każda działała w zakresie określonym Statutem i regulaminami Dzielnicowej Rady Narodowej. Przy Radzie Narodowej Dzielnicy Warszawa-Śródmieście działały następujące Komisje: Lokalowa, Zaopatrzenia, Ogólna i Kontroli, Zdrowia i Opieki Społecznej, Kulturalno - Oświatowa, Kwalifikacyjna, Społeczne Komisje Kontroli Cen i Komisja Komitetów Blokowych. Protokoły posiedzeń DRN Warszawa Śródmieście, sprawozdania kwartalne, protokoły posiedzeń i sprawozdania Komisji Komitetów Blokowych, korespondencja. - brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Inwentarz T. 16 24 1946-1951 0

Amount of archival material

24

24

0

0.40

0.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.