Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rada Narodowa Dzielnicy Warszawa-Śródmieście

Archiwum Państwowe w Warszawie
- brak danych - 1946-1951
- brak danych - 1946 - 1951
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes T. 16; 24 ja
Rada Narodowa Dzielnicy Warszawa-Śródmieście rozpoczęła działalność 21 stycznia 1946 r. na podstawie art.. 2 par. 3 Dekretu z dn. 11 września 1944 ustalonego obwieszczeniem Prezydenta Krajowej Rady Narodowej z dn. 14 stycznia 1946 r. o powołaniu Dzielnicowych Rad Narodowych. Statut Organizacyjny Rad Dzielnicowych w m. st. Warszawie uchwaliła Rada Narodowa m. st. Warszawy. Do kompetencji DRN należało: kontrola działalności organów wykonawczych i samorządowych działających jako władze i urzędy I instancji, opiniowanie co do powołania Starosty i Wicestarosty, zgłaszanie wniosków do Rady Narodowej m. st. Warszawy, podejmowanie uchwał. Dzielnicowa Rada Narodowa wybierała spośród swego grona Prezydium złożone z przewodniczącego, jego zastępcy i trzech członków. Pierwsze posiedzenie Rady Narodowej Dzielnicy Warszawa-Śródmieście odbyło się 6 grudnia 1945 r. Prezydium kierowało pracą Rady i przygotowywało materiały na posiedzenie Plenum, kierowało pracami i sprawowało nadzór nad komisjami Rady. Prezydium składało sprawozdania ze swej działalności na Plenum Dzielnicowej Rady Narodowej. Organami pomocniczymi Prezydium były Komisje, z których każda działała w zakresie określonym Statutem i regulaminami Dzielnicowej Rady Narodowej. Przy Radzie Narodowej Dzielnicy Warszawa-Śródmieście działały następujące Komisje: Lokalowa, Zaopatrzenia, Ogólna i Kontroli, Zdrowia i Opieki Społecznej, Kulturalno - Oświatowa, Kwalifikacyjna, Społeczne Komisje Kontroli Cen i Komisja Komitetów Blokowych. Protokoły posiedzeń DRN Warszawa Śródmieście, sprawozdania kwartalne, protokoły posiedzeń i sprawozdania Komisji Komitetów Blokowych, korespondencja. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
72/5/0/1/1 Protokoły plenarnych posiedzeń Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa-Śródmieście 1946-1949 0
72/5/0/1/2 Protokoły posiedzeń Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa-Śródmieście 1948 0
72/5/0/1/3 Protokoły posiedzeń Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa-Śródmieście 1948 0
72/5/0/1/4 /Sprawozdania kwartalne z działalności Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa-Śródmieście i Komisji/ 1946 0
72/5/0/1/5 /Wycinki prasowe dotyczące działalności Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa-Śródmieście/ 1946-1947 0
72/5/0/1/6 Protokoły posiedzeń Komisji Kulturalno-Oświatowej Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa-Śródmieście 1947-1948 0
72/5/0/1/7 Protokoły posiedzeń Komisji Kwalifikacyjnej Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa-Śródmieście 1947-1949 0
72/5/0/1/8 Miesiąc Odbudowy Stolicy /Sprawozdania Obywatelskiego Komitetu Dzielnicowego Odbudowy Kraju, korespondencja z instytucjami i zakładami pracy/ 1946-1951 0
72/5/0/1/9 /Protokoły z posiedzeń Komisji Blokowych/ 1948-1949 0
72/5/0/1/10 Sprawozdania półroczne /Komitetów Blokowych/ 1949 0
72/5/0/1/11 Sprawozdania półroczne /Komitetów Blokowych/ 1949 0
72/5/0/1/12 Sprawozdania półroczne /Komitetów Blokowych/ 1949 0
72/5/0/1/13 /Sprawozdania Komitetów Blokowych z akcji zazieleniania i czystości/ 1946-1949 0
72/5/0/1/14 Sprawozdania Komitetów Blokowych z akcji odgruzowania Warszawy 1949 0
72/5/0/1/15 /Spisy analfabetów nadsyłane do Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa-Śródmieście przez Komitety Blokowe/ 1949 0
1 2

Amount of archival material

24

24

0

0.40

0.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.