Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Grodzkie Warszawskie - Praga Północ

Archiwum Państwowe w Warszawie
- brak danych - 1944-1951
- brak danych - 1944 - 1951
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes T. 15; 20 ja
spis zdawczo-odbiorczy Yes 19 ja
spis roboczy Yes 1 ja
Starostwo Grodzkie Warszawskie-Praga Północ, powołane dekretem nominacyjnym Resortu Administracji Publicznej, działalność swą rozpoczęło 11 X 1944 r. Statut Organizacyjny i regulamin dla Starostwa opracowało Plenum Miejskiej Rady Narodowej w oparciu o ustawodawstwo okresu międzywojennego. W myśl statutu Starosta Grodzki stał na czele Urzędu i skupiał w swym ręku całokształt administracji państwowej wydzielonej ustawami specjalnymi. Starosta Grodzki był na terenie powiatu miejskiego: przedstawicielem Zarządu Miejskiego m. st. Warszawy w ramach posiadanych kompetencji oraz szefem administracji ogólnej I instancji, kierował urzędem. Pomocnikiem Starosty był wicestarosta, który zastępował go we wszystkich sprawach z wyjątkiem referatu bezpieczeństwa. Starostwa istniały do lipca 1950. Na mocy ustawy z dnia 20 III 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej Starostwa zostały rozwiązane. Sprawozdania działalności starostwa, protokoły z odpraw starostw grodzkich i pracowników starostw. - brak danych -

Amount of archival material

40

20

0

0.45

0.25

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.