Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rada Narodowa Dzielnicy Praga-Północ

Archiwum Państwowe w Warszawie
- brak danych - 1946-1950
- brak danych - 1946 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes T. 15; 53 ja
spis roboczy Yes 1ja
Rada Narodowa Dzielnicy Praga-Północ powołana została na wniosek Warszawskiej Rady Narodowej 26 I 1946r. W skład Rady weszli przedstawiciele życia politycznego, gospodarczego i społecznego z terenu Dzielnicy. W celu usprawnienia pracy powoływały specjalne komisje. Jedne komisje działały stale inne okresowo. Początkowo powołano 11 Komisji: Gospodarczo-Finansowa, Kultury i Oświaty, Kontroli, Ogólno-Administracyjna, Nadzwyczajna Komisja do Walki z nadużyciami, Bloków Domowych, Kwalifikacyjna, Zasiłkowa, Mieszkaniowa, Regulaminowo-Statutowa, Zdrowia. Oprócz komisji przy Radzie działały doraźnie także komitety. Do spraw zarządzanych bezpośrednio przez Radę należało: odbudowa Dzielnicy, sprawy oświaty, kultury i zdrowia, porządku publicznego, urządzanie ulic, parków i zieleńców, nadzór nad organami Milicji Obywatelskiej, ewidencja ludności, ochrona przeciwpowodziowa i przeciwpożarowa oraz sprawy wodociągów i kanalizacji. Protokoły z posiedzeń plenarnych i zwyczajnych Rady, protokóły z posiedzeń Prezydium oraz sprawozdania z działalności Rady, Prezydium. Akta Komisji: Mieszkaniowej, Zdrowia i Opieki Społecznej, Ogólnej i Kontroli, Kultury i Oświaty. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
72/7/0/-/1 Protokóły z posiedzeń plenarnych Rady Narodowej Praga-Północ 1946-1947 0
72/7/0/-/2 [Protokóły z posiedzeń plenarnych Rady Narodowej Praga-Północ] 1947-1948 0
72/7/0/-/3 Protokóły z posiedzeń plenarnych Rady. [Sprawozdania kwartalne z działalności Prezydium i miesięczne z działalności komisji] 1949 0
72/7/0/-/4 [Rezolucje członków zgłoszone na zebraniach plenarnych] 1947 0
72/7/0/-/5 Listy obecności radnych Rady Narodowej Praga-Północ na posiedzeniach plenarnych 1946 0
72/7/0/-/6 Listy obecności radnych Rady Narodowej Praga-Północ, listy składu osobowego Rady i poszczególnych komisji 1947-1948 0
72/7/0/-/7 Wnioski [Rady, radnych, starosty, komisji zgłoszone na zebraniach zwyczajnych i plenarnych Rady] 1947-1948 0
72/7/0/-/8 Protokóły z posiedzeń Prezydium Rady Narodowej Praga-Północ 1946-1947 0
72/7/0/-/9 Protokóły z posiedzeń Prezydium 1948 0
72/7/0/-/10 [Protokóły z posiedzeń Prezydium Rady] 1949 0
72/7/0/-/11 Uchwały Prezydium i plenum 1949 0
72/7/0/-/12 Uchwały [Rady Narodowej miasta stołecznego Warszawy powzięte na plenarnych posiedzeniach] 1948 0
72/7/0/-/13 [Sprawozdania z działalności Rady Narodowej, roczne, kwartalne] 1946-1949 0
72/7/0/-/14 Sprawozdania [kwartalne i miesięczne] z działalności Rady [Starostwa Grodzkiego, komisji i komitetów, plany pracy komisji] 1946-1947 0
72/7/0/-/15 Sprawozdania [miesięczne i kwartalne z działalności Rady, komisji i Starostwa] 1948 0
1 2 3 4

Amount of archival material

54

53

0

1.21

1.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.