Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rada Narodowa Dzielnicy Praga-Północ

Archiwum Państwowe w Warszawie
- brak danych - 1946-1950
- brak danych - 1946 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes T. 15; 53 ja
spis roboczy Yes 1ja
Rada Narodowa Dzielnicy Praga-Północ powołana została na wniosek Warszawskiej Rady Narodowej 26 I 1946r. W skład Rady weszli przedstawiciele życia politycznego, gospodarczego i społecznego z terenu Dzielnicy. W celu usprawnienia pracy powoływały specjalne komisje. Jedne komisje działały stale inne okresowo. Początkowo powołano 11 Komisji: Gospodarczo-Finansowa, Kultury i Oświaty, Kontroli, Ogólno-Administracyjna, Nadzwyczajna Komisja do Walki z nadużyciami, Bloków Domowych, Kwalifikacyjna, Zasiłkowa, Mieszkaniowa, Regulaminowo-Statutowa, Zdrowia. Oprócz komisji przy Radzie działały doraźnie także komitety. Do spraw zarządzanych bezpośrednio przez Radę należało: odbudowa Dzielnicy, sprawy oświaty, kultury i zdrowia, porządku publicznego, urządzanie ulic, parków i zieleńców, nadzór nad organami Milicji Obywatelskiej, ewidencja ludności, ochrona przeciwpowodziowa i przeciwpożarowa oraz sprawy wodociągów i kanalizacji. Protokoły z posiedzeń plenarnych i zwyczajnych Rady, protokóły z posiedzeń Prezydium oraz sprawozdania z działalności Rady, Prezydium. Akta Komisji: Mieszkaniowej, Zdrowia i Opieki Społecznej, Ogólnej i Kontroli, Kultury i Oświaty. - brak danych -

Amount of archival material

54

53

0

1.21

1.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.