Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Skierniewicach z siedzibą w Żyrardowie Oddział w Łowiczu

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Łowiczu
- brak danych - [1975] 1976-1984
- brak danych - 1975 - 1975
1976 - 1984
- brak danych - częściowo
instytucje nauki i oświaty - archiwa polski
spis roboczy Yes - brak danych -
Zniesienie powiatów przez ustawę z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym kraju doprowadziło do reorganizacji sieci archiwalnej i likwidacji powiatowych archiwów państwowych. Na mocy zarządzenia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 21 stycznia 1976 roku i zarządzenia Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 stycznia 1976 r. wprowadzono nową strukturę archiwów państwowych.
Z dniem 1 lutego 1976 r. utworzono w Łowiczu Ekspozyturę Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Skierniewicach z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, która wchodziła w skład Terenowego Oddziału AP w Żyrardowie. Wydane w rok później zarządzenia: nr 9 MNSWiT z dnia 21 lutego 1977 roku i nr 7 NDAP z dnia 14 marca 1977 r. przenosiły siedzibę WAP w Skierniewicach z Rawy Mazowieckiej do Żyrardowa, ale pozostawiały nadal archiwum w Łowiczu jako ekspozyturę, tyle że podległą bezpośrednio archiwum wojewódzkiemu. Dopiero zarządzeniem NDAP z dnia 1 lutego 1979 r. dotychczasowa ekspozytura WPA w Łowiczu została przekształcona w oddział terenowy pod nazwą Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Skierniewicach z siedzibą w Żyrardowie Oddział w Łowiczu, który zasięgiem swego działania obejmował obszar miasta Łowicza i gmin dawnego pow. łowickiego.
Oprac. Marek Wojtylak
Organizacja własnej jednostki 1976-1984: przepisy i zarządzenia, regulaminy (sygn. 1-14), komisje metodyczne i narady pracownicze 19180-1982 (sygn. 15-17).
Planowanie i sprawozdawczość [1975] 1976-1984: wytyczne i zarządzenia NDAP, plany perspektywiczne i operatywne, plany i sprawozdania roczne, opracowania statystyczne GUS, plany obrony cywilnej, postępowania z archiwaliami w przypadku zagrożeń oraz ewakuacji ludzi i materiałów w razie pożaru (sygn. 18-40).
Metodyka pracy: pisma okólne, materiały informacyjne o zespołach otwartych, gromadzenie i przechowywanie materiałów archiwalnych, rozmieszczenie i ewidencja zasobu, mikrofilmowanie (sygn. 41-57)
Informacje o zasobie archiwalnym: zasady udostępniania, inwentaryzacja tematyczna, kwerendy, wystawy i pokazy, wycieczki, wykaz opracowań na podstawie źródeł archiwalnych (sygn. 58-78).
IZA - inwentarz skarbowy
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
75/362/0/-/1 Ogólne przepisy archiwalne [m.in. zarządzenie NDAP w sprawie składu osobowego Centralnej Komisji Oceny Materiałów Archiwalnych oraz pismo okólne w sprawie wskazówek metodycznych] 1981 0
75/362/0/-/2 Ogólne przepisy archiwalne [zarządzenie nr 3 NDAP w sprawie wprowadzenia zmian cennika za usługi archiwalne] 1984 0
75/362/0/-/3 Organizacja władz nadrzędnych [m.in. zarządzenie w sprawie oszczędnego gospodarowania papieru oraz wytyczne NDAP w sprawie przeglądu materiałów archiwalnych] 1980 0
75/362/0/-/4 Organizacja własnej jednostki [m.in. w sprawie regulaminu pracy i regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Archiwum Państwowego (WAP)] 1976 0
75/362/0/-/5 Organizacja własnej jednostki 1977 0
75/362/0/-/6 Organizacja własnej jednostki [m.in. w sprawie organizacji archiwów zakładowych WAP] 1978 0
75/362/0/-/7 Organizacja własnej jednostki [m.in. w sprawie zmiany regulaminu] 1979 0
75/362/0/-/8 Organizacja własnej jednostki 1980 0
75/362/0/-/9 Organizacja własnej jednostki 1981 0
75/362/0/-/10 Organizacja własnej jednostki 1982 0
75/362/0/-/11 Organizacja własnej jednostki 1983 0
75/362/0/-/12 Organizacja własnej jednostki 1984 0
75/362/0/-/13 Organizacja podległych jednostek [m.in. pismo okólne w sprawie reprodukowania materiałów archiwalnych; zarządzenie o zmianie w sprawie utworzenia wojewódzkich archiwów państwowych] 1976-1977 0
75/362/0/-/14 Organizacja podległych jednostek [m.in. zarządzenia NDAP o utworzeniu oddziałów wojew. w: Jędrzejowie, Szczytnie, Nowym Targu, Włocławku, Nowym Sączu; zarządzenie o likwidacji oddziału WAP w Sochaczewie] 1982 0
75/362/0/-/15 Komisja metodyczna [m.in. spis archiwaliów ze zbioru Władysława Tarczyńskiego znajdujących się w Muzeum w Łowiczu] 1981 0
1 2 3 4 5 6

Amount of archival material

78

0

0

0.30

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.