Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zbiór rękopisów

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Łowiczu
- brak danych - 1798-2017
- brak danych - 1798 - 2017
- brak danych - tak
zbiory i kolekcje - - polski
łaciński
rosyjski
spis roboczy Yes - brak danych -
Dzieje Łowicza i Ziemi Łowickiej budzą od wielu lat olbrzymie zainteresowanie badaczy. Wyrazem tego są nie tylko ukazujące się systematycznie na rynku wydawniczym książki poświęcone historii regionu, ale też zwiększająca się z roku na rok liczba osób korzystających z materiałów archiwalnych w łowickim archiwum. Są wśród nich zarówno zawodowi przedstawiciele różnych nauk, studenci uczelni, jak i zupełni amatorzy, kierujący się w swych poszukiwaniach sentymentem do własnych stron rodzinnych lub rodziców bądź pragnący zdobyć wiedzę o miejscu swojej pracy czy zamieszkania nieco większą niż ujętą w gotowych już opracowaniach. Efektem ich badań są prace pozostawione w formie rękopiśmiennej, które, jakkolwiek nierówne pod względem naukowym, zawierają niekiedy interesujący materiał poznawczy lub porównawczy dla sięgających po dokumentację w archiwum.
Zbiór rękopisów utworzony został w głównej mierze z darów osób zaprzyjaźnionych z Oddziałem w Łowiczu Archiwum Państwowego w Warszawie bądź korzystających z jego zasobu. Część prac ofiarowali także kierownicy różnych instytucji i stowarzyszeń z Łowicza, uznając, iż najodpowiedniejszym miejscem na ich przechowywanie będzie archiwum. Poza opracowaniami dotyczącymi konkretnych tematów czy zagadnień badawczych w zbiorze znalazły się też dokumenty archiwalne związane z działalnością zawodową różnych osób lub mające związek z ich życiem. Dlatego chronologicznie najstarsze są w zbiorze kopie dokumentów kościelnych, sporządzone w końcu XVIII w. przez ks. Piotra Śledeckiego, a które ofiarował do zasobu archiwum ks. dr Zbigniew Skiełczyński. Najmłodszą cezurę noszą natomiast maszynopisy prac magisterskich, powstałych współcześnie na wyższych uczelniach, w tym Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu.
Tematyka rękopisów jest różnorodna. Obok zagadnień dotyczących dziejów i kultury miasta i regionu łowickiego w zbiorze odnaleźć można prace i dokumenty odnoszące się do spraw zdrowia, mieszkalnictwa czy zagospodarowania przestrzennego Łowicza. Nie brakuje też opracowań odnoszących się do zabytków sztuki, heraldyki, etnografii, dziejów przemysłu oraz szkolnictwa i oświaty na obszarze Łowickiego. Interesujące z punktu widzenia badawczego są również rękopisy wspomnień, w których autorzy zawarli często wiedzę o losach własnych i swych bliskich, a jednocześnie mówiące wiele o historii miejsc bezpośrednio poznanych w trakcie ich życia. Stanowią one dla badającego żywe świadectwo minionej przeszłości, a dzięki żywej często i swobodnej narracji, bardziej przemawiają niż typowe źródła archiwalne. Dopełnieniem wspomnień jest w zbiorze korespondencja, będąca częścią przekazywanych przez osoby opracowań.
Z roku na rok liczba rękopisów w archiwum powiększała się. Część opracowań i dokumentów przechowywana była w zespole archiwalnym Materiałów regionalnych z terenu miasta Łowicza i powiatu łowickiego, inne z kolei znajdowały się w Zbiorze variów. W 2006 r. podjęto decyzję o wyłączeniu tych materiałów z powyższych zespołów i umieszczenia w odrębnym zbiorze archiwalnym. Ich różnorodność tematyczna uniemożliwiała rzeczową systematyzację akt.
Oprac. Marek Wojtylak
Zbiór rękopisów 1795 - 2005 od lit. B do Z - sygn. 1 - 85:
Bajurski J., Brykalski S., Brzozowska A., Buchalczyk T. - sygn. 1 - 5;
Chlebna A., Czubak A. - sygn. 6 - 7;
Dnieprow P., Dybowski Z. - sygn. 8 - 9;
Gaczyńska K., Gardener Ł., Gatyńska M., Gładka J., Golan I., Grabowski W., Gronkiewicz A.T., Grzelak U., Gumiński T., Guzek K.J. - 10 - 21;
Jagiełło A., Jędrzejczyk D. - sygn. 22 - 23;
Kołaczyński J., Konopczyńska-Aftewicz D., Krupska A., Krysiak Z., Kryściak Z., Kutkowski H., Kwiatkowski A., Malukiewicz D. - sygn. 24 - 31;
Mitrężanka Z., NN, Nałęcki H. - sygn. 32 - 35;
Ogonowski K., Oleśkiewicz J., Olszewski J. - sygn. 36 - 38;
Perzyna E., Perzyna J., Perzyna M., Petelewicz J., Piasecki P., Ptaszyński F. - sygn. 39 - 45;
Rogowski-Tylman J., Rokicka M. - 46 - 47;
Sierakowska J., Skiełczyński Z., Sosnowski G., Sporecka B., Staniszewski A., Stępniewski M., Suchożebrska J., Sut Cz., Szajowski A., Świątkowska A., Śladecki P., Świętosławski W. - sygn. 48 - 66;
Tarczyński W., Tarkowska M., Tusiewicz A. - sygn. 67 - 71;
Wajbel A., Wilk A., Wojtylak M., Wójcik T., Wyczółkowska-Pakulska M., Wysocka A., Wysocki W.J. - sygn. 72 - 79;
Zagajewski H., Zając E., Załuski J., Zasępa H., Zendlewicz J., Zygmuntowicz A. - sygn. 80 - 85;
Gaczyńska K. - sygn. 86; Marjański Z. - sygn. 87, Blum-Kwiatkowski W. - sygn. 88, Buczek F. - sygn. 89, Chmielińska A. - sygn. 90, Brzozowski S. - sygn. 91, Fabijański S. - sygn. 92, Kazimierowicz T. - sygn. 93, Kurczak K. - sygn. 94, Kurczak T. - sygn. 95, Perzyna J. - sygn. 96, Rybus H. S. - sygn. 97, Sławińska H. - sygn. 98, Sałuda J. S. - sygn. 99, Tomczak J. - sygn. 100, Bukowski S. - sygn. 101, Stępniewska K. - sygn. 102, Wójcik M. - sygn. 103, Wysocki P. - sygn. 104, Lutnia Łowicka - sygn. 105-106, Banaszkiewicz T. - sygn. 107, Gaczyńska K. - sygn. 108, Ogonowska Z. - sygn. 109, Markus M. - sygn. 110, Konkurs "Ocalić od zapomnienia" - sygn. 111, Biernacka M. - sygn. 112, Kołaczek A. - sygn. 113, Mikołajewski A. - sygn. 114, Miotk M. - sygn. 115, Rukat P. - sygn. 116, Stanio W. sygn. 117, Wysocki P. - sygn. 118, Witwicki W. - sygn. 119, Grundwald J. W. - sygn. 120, Wiercińska A. - sygn. 121, Tomaśkiewicz I. - sygn. 122, Rybus S. H. - sygn. 123-126, S. Ziemiańczyk - sygn. 127, J. Zakrzewski - sygn. 128, H. Burzyński - 129-130, F. Surma - 131, W. J. Wysocki - 132, H. Nałęcki - 133, J. Balcerowa - 134, J. Rybus - 135.
IZA - inwentarz skarbowy
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
75/383/0/-/1 Bajurski Jakub, Różne pamiętniki od roku 1903 do 1970 [ofiarowane dla Wydziału Kultury Prez. PRN w Łowiczu] 1973 0
75/383/0/-/2 Bajurski Jakub, Wspomnienia [ofiarowane dla Wydziału Kultury Urzędu Powiatowego w Łowiczu] 1970 0
75/383/0/-/3 Brykalski Seweryn, Biblioteki publiczne miasta Łowicza [maszynopis pracy magisterskiej] 1960 0
75/383/0/-/4 Brzozowska Anna Ewa, Nazwiska historyczne Łowiczan, praca magisterska napisana pod kier. prof. dra hab. S. Gali w Katedrze Dialektologii Polskiej UŁ, Łódź 2004 2004 0
75/383/0/-/5 Buchalczyk Tadeusz, Drzewa umierają stojąc…, opracowanie dotyczące leśniczówki na Kaperze w gminie Łyszkowice [kopie artykułów, wycinki prasowe, korespondencja] 2002-2005 0
75/383/0/-/6 Chlebna Agata, Łowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, praca magisterska napisana pod kierunkiem ks. dra Z. Skiełczyńskiego na MWSH-P w Łowiczu, Łowicz 2003 2003 0
75/383/0/-/7 Czubak Agnieszka, Jan Zbudniewek. Pedagog łowicki (1898-1981), praca magisterska napisana pod kier. ks. dra Z. Skiełczyńskiego na Wydziale Pedagogicznym MWSH-P w Łowiczu, Łowicz 1996 1996 0
75/383/0/-/8 Dnieprow P., Jak wyzwalaliśmy Łowicz [skrót artykułu przygotowanego do druku w drugim zeszycie "Roczników Łowickich"] 1973 0
75/383/0/-/9 Dybowski Zbigniew, Władze miasta Łowicza w latach 1917-1923, praca magisterska napisana pod kierunkiem ks. dra Z. Skiełczyńskiego na MWSH-P w Łowiczu, Łowicz 1999 1999 0
75/383/0/-/10 Gaczyńska Krystyna, Tam na Ziemi Łowickiej. Wspomnienia o moich Rodzicach - Janie i Anieli [Gasikach], Warszawa-Radość 2002 2002 0
75/383/0/-/11 Gardener Łukasz, Zdrowie i opieka społeczna miasta Łowicza w okresie II Rzeczypospolitej, praca magisterska napisana pod kier. prof. dra hab. P. Matusaka na MWSH-P w Łowiczu, Łowicz 2000 2000 0
75/383/0/-/12 Gatyńska Marzena, Tadeusz Gumiński. Historyk Łowicza, praca magisterska napisana pod kier. ks. dra Z. Skiełczyńskiego na MWSH-P w Łowiczu, Łowicz 1999 1999 0
75/383/0/-/13 Gładka Justyna, Przywilej Jana Kazimierza dla łowickich cechów stolarzy, szklarzy i tokarzy z 1652 r., praca magisterska napisana pod kier. ks. dra Z. Skiełczyńskiego na MWSH-P w Łowiczu, Łowicz 2002 2002 0
75/383/0/-/14 Golan Iwona, Studium rehabilitacji fragmentu historycznego centrum Łowicza, praca magisterska wykonana pod kier. prof. dra inż. arch. H. Jaworskiego w Instytucie Architektury i Urbanistyki PŁ, Łódź 1999 1999 0
75/383/0/-/15 Grabowski Waldemar, Opieka zdrowotna i społeczna w Księstwie Łowickim do 1864 r., rozprawa doktorska napisana pod kier. prof. dra hab. Jana Fijałka w Katedrze Historii Medycyny i Farmacji AM w Łodzi, Łódź 1984 1984 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Amount of archival material

135

0

0

1.67

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.