Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Spółdzielnia Budowlana w Zdunach

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Łowiczu
- brak danych - 1934-1950
- brak danych - 1934 - 1950
- brak danych - częściowo
spółdzielczość - spółdzielnie polski
spis roboczy Yes - brak danych -
Spółdzielnia budowlana w Zdunach powstała w 1919 roku i działała na podstawie ustawy z dnia 29 października 1920 roku o spółdzielniach /Dz. U. R. P. Nr 111, poz. 733/. Celem spółdzielni miało być zgromadzenie środków i materiałów do przeprowadzenia remontów i budowy nowych obiektów gospodarczych i mieszkalnych na terenie gminy Bąków. Spółdzielnia posiadała swój status uchwalony na Walnym Zgromadzeniu członków a zatwierdzony 28 lipca 1919 roku przez Ministra Przemysłu i Handlu.
Władzę spółdzielni, wybieraną przez zgromadzenie, stanowiła rada nadzorcza, składająca się z 6 członków z prezesem Kazimierzem Misiura oraz dwuosobowy zarząd - Józef Minich i Jan Kaferski. Jako osoba prawna, spółdzielnia mogła zaciągać zobowiązania, nabywać i zbywać wszelki majątek oraz być pozywaną.
W okresie międzywojennym Spółdzielnia liczyła około 78 członków, przede wszystkim rolników z okolicznych wsi, a kapitał obrotowy jej wynosił około 50 tys. zł. Jej działalność ograniczała się w zasadzie do zaopatrywania członków w cegłę i inne materiały budowlane. Służyło temu uruchomienie w 1923 roku własnej cegielni. Z cegły Spółdzielni wybudowany został Dom Ludowy w Zdunach w 1932 r.
Uchwałą zgromadzenia członków w dniu 4 czerwca 1950 roku majątek Spółdzielni Budowlanej w Zdunach przekazany został Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Zdunach.
Oprac. Marek Wojtylak
Protokoły spółdzielni za lata 1945-1950 - sygn. 1; rejestr członków - sygn. 2, dziennik główna - sygn. 3 W wyniku lustracji akt w 2003 r. odnaleziono po skontrum 1 j.a., 0,04 mb.; IZA - inwentarz skarbowy

Amount of archival material

3

0

0

0.10

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.