Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Związek Zawodowy Pracowników Miejskich miasta i uzdrowiska Otwocka

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku
Związek Zawodowy Pracowników Miejskich w Otwocku 1930 - 1939
- brak danych - 1930 - 1939
- brak danych - tak
związki zawodowe - - polski
inwentarz książkowy Yes = 20 j.a.
Działalność związków zawodowych określał Dekret o przedmiocie tymczasowych przepisów o pracowniczych związkach zawodowych z dnia 8 lutego 1919 r. Do zadań związków zawodowych należała obrona i popieranie interesów ekonomicznych i kulturalnych pracowników okresie okupacji niemieckiej wcielone zostały do Izby Centralnej lub Izb Okręgowych dla gospodarki, następnie rozwiązane i powołane na nowo w razie potrzeby przymusowo. Po odzyskaniu niepodległości związki zawodowe działały w oparciu o Dekret z 1919 roku do lipca 1949 roku czyli ukazania się ustawy o związkach zawodowych z dnia 1 lipca. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich w Otwocku zarejestrowany został 22 grudnia 1931 roku. Związek zajmował się organizacja okolicznościowych obchodów, podwyżkami oraz etatami dla pracowników, organizacją czasu wolnego dla członków. Dochody czerpał ze składek, koncesji na wyroby tytoniowe, lokat pieniędzy na kontach kas oszczędnościowych oraz w papierach wartościowych. Nie odnaleziono materiałów potwierdzających działalność w okresie okupacji niemieckiej. Po wojnie reaktywował działalność, ale nie zachowały się materiały z tego okresu. Na zawartość zespołu składają akta Zrzeszenia Związku Zawodowego Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej przesłane do wiadomości jako, że związek był jego członkiem są to informacje o walnym Zjeździe z roku 1934, bilansie za rok 1936 i preliminarz budżetowy na 1938 r. Z akt własnych zachowały się zawiadomienia o rejestracji związku, uroczystościach i zebraniach, bilanse i sprawozdania finansowe za lata 1936-1938, rachunki, pokwitowania kwitariusze, sprawy interwencyjne, rejestry składek i potrąceń. Z Kasy Samopomocy Pracowników Miejskich zachował się statut, korespondencja z Radą Nadzorczą w sprawie utworzenia Kasy i oprocentowania pożyczek, podania o pożyczki. - brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 19 0
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
78/101/0/-/1 [Walny Zjazd Delegatów Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej - porządek obrad, proponowane zmiany w statucie i regulaminach] 1934 0
78/101/0/-/2 [Bilans zamknięcia za rok 1936 i preliminarz budżetowy na rok 1938 Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] 1937 0
78/101/0/-/3 [Zawiadomienia o rejestracji i przystąpieniu do Zrzeszenia Związku Zawodowego Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] 1931 - 1933 0
78/101/0/-/4 [Protokóły z posiedzeń Zarządu, Komisji Rewizyjnej, wykazy członków] 1937 - 1939 0
78/101/0/-/5 [Zawiadomienia o uroczystościach i zebraniach] 1932 - 1939 0
78/101/0/-/6 [Bilanse i sprawozdania finansowe] 1936 - 1938 0
78/101/0/-/7 [Księga finansowa] 1935 - 1938 0
78/101/0/-/8 [Rachunki i pokwitowania] 1930 - 1935 0
78/101/0/-/9 [Rachunki i pokwitowania] 1936 - 1938 0
78/101/0/-/10 [Kasa wypłaci - kwitariusz] 1934 0
78/101/0/-/11 [Opłaty za komunikację - kwitariusz] 1934 0
78/101/0/-/13 [Dyplom Ogólno Polskiego Komitetu Pracowniczego Pożyczki Narodowej] 1933 0
78/101/0/-/14 [Listy składek i potrąceń z pensji] 1935 - 1939 0
78/101/0/-/15 [Rejestr wpłacanych składek i należności] 1938 - 1939 0
78/101/0/-/16 Broszura -Żądamy zniżki cen. Nafty, węgla, elektryczności, komornego, cukru, wszystkich produktów skartelizowanych 1932 0
1 2

Amount of archival material

20

20

0

0.15

0.15

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.