Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Rembertowa

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku
- brak danych - 1929 - 1950
- brak danych - 1929 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes = 208 j.a.
spis roboczy Yes = 146 j.a.
Dnia 1 kwietnia 1939 roku wydzielony został z gminy Wawer i uzyskał prawa miejskie i samorząd. Organami samorządu była Rada Miejska i Zarząd Miejski. W okresie okupacji został wcielony do Generalnej Guberni. Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 18.11.1939 roku gminą kierował burmistrz - powoływany przez Generalnego Gubernatora, Burmistrz do pomocy powoływał doradców miejskich spośród mieszkańców miasta, liczba ich uzależniona była od ilości mieszkańców. Po wyzwoleniu Rembertowa 19.09.1944 r. powołana została do życia Miejska Rada Narodowa, której organem wykonawczym był Zarząd Miejski. Samorząd miejski działał do końca marca 1950 roku. 1929-1939 - plan ulic, projekty techniczne budynków częściowo przekazane z okresu przed utworzeniem miasta przez gminę Wawer, książka meldunkowa Karolówki
1939-1944 - księgi podatkowe, księgi wymiaru kontrybucji, księgi właścicieli nieruchomości, księgi chorych Miejskiego Szpitala Zakaźnego w Rembertowie
1944-1950 - protokóły z posiedzeń miejskiej rady narodowej oraz sprawozdania z działalności. Komisja Porozumiewawcza Stronnictw Politycznych na której posiedzeniach dyskutowane były rozdziały mandatów radnych miedzy działające partie polityczne i organizacje społeczne. Na zebraniach Komisji Kontroli Społecznej omawiane były kontrole przeprowadzane w różnych instytucjach, protokóły z zebrań Komisji Oświaty, informują o stanie sanitarnym szkół i przedszkola, sprawozdanie z Komisji Kontroli Cen za rok 1948. Przez pewien czas działał Komitet Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju. Wykazy członków radnych i członków prezydium. Sprawozdania z działalności poszczególnych referatów. Ankieta o przebiegu działań wojennych i okupacji niemieckiej, w niej znajdują się informacje - o liczbie osób zamordowanych, aresztowanych, wywiezionych do obozów pracy i obozów koncentracyjnych, wysokości nałożonej kontrybucji, nalotach bombowych, łapankach ulicznych, rozstrzelaniach oraz obozach pracy znajdujących się na terenie miasta. Budżety i księgi biercze podatków.
- brak danych -

Amount of archival material

354

208

0

3.50

2.78

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.