Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Rudzienko powiat miński

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku
Akta gminy Rudzienko powiat Mińsk Mazowiecki 1930 - 1954
- brak danych - 1930 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes = 98 j.a.
spis roboczy Yes = 5 j.a.
Prace gmin od 1864 roku regulowała ustawa o samorządzie gminnym w Królestwie Polskim. Po odzyskaniu niepodległości dekretem z 1918 roku utworzone zostały rady gminne wykonawcze, przy zachowaniu zebrań wiejskich jako organu uchwalającego. Od 1933 roku rady gminne ustanowione zostały jako organy stanowiące i kontrolujące, natomiast zarządy gminne ustanowione zostały jako organ zarządzający i wykonawczy. W okresie okupacji niemieckiej władze w gminie sprawował wójt, w latach 1944-1950 stan prawny i organizacja władz administracyjnych zachowały zasadnicze elementy stanu przedwojennego. W 1950 roku zniesione zostały zarządy gmin i stanowisko wójta, władze w gminie przejęły gminne rady narodowe. W 1954 roku gminne rady narodowe zostały zlikwidowane i z dniem 1.01.1955 roku powołane zostały gromadzkie rady narodowe. Gospodarka gminna, sprawy finansowe i budowlane, wykazy osób posiadających nieruchomości, sprawozdania, wykazy członków rady, mienie opuszczone, handel, przemysł, sprawy karne, elektryfikacja, ewidencja nieruchomości, oświata, kultura, sztuka, statystyka, protokóły z posiedzeń, książki meldunkowe. W trakcie sporządzania inwentarzy skarbowych ujawniono + 1 j.a.

Amount of archival material

103

98

0

0.55

0.48

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.