Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowa Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy Usług Rzemieślniczych w Otwocku

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku
- brak danych - 1952 - 1961
- brak danych - 1952 - 1961
- brak danych - tak
spółdzielczość - spółdzielnie polski
inwentarz książkowy Yes = 24 j.a.
Zarejestrowana została dnia 30.XI.1950 roku w rejestrze Handlowym Sadu Powiatowego dla Warszawy -Pragi pod numerem R.S.XXX.4420. Pierwotna jej nazwa brzmiała Spółdzielnia Pracy "Uroda" w Otwocku. Od samego początku źle gospodarzyła i źle funkcjonowała. Walne Zgromadzenie w dniu 7.12.1952 roku podjęło uchwałą o zmianie nazwy Spółdzielni na "Usługową Spółdzielnia Pracy w Otwocku, a w dniu 13.XII.1953 r. na Powiatową Wielobranżową Spółdzielnie Pracy Usług Rzemieślniczych w Otwocku. Zmiany nazw związane były z rozszerzeniem działalności i tak obejmowała działalnością punkty fryzjerskie, punkty szklarskie, wulkanizacyjne i radiotechniczne. Zaczęła przynosić zysku, ale od połączenia w dniu 1.07.1955 r. ze Spółdzielnią Pracy "Kolektyw" w Józefowie, strąciła równowagę finansową i rozpoczął się stopniowy upadek Spółdzielni połączony z fałszowaniem danych, żeby ukryć starty w tej sytuacji w dniu 13.01 .1961 roku zapadła decyzja o ogłoszeniu upadłości. Upadłość ogłoszono z dniem 28.02.1961 roku. Statut, protokóły z posiedzeń, sprawozdania, plany techniczno-przemysłowo-finansowe, plany i programy rozwoju, bilans, sprawozdania z kontroli W trakcie sporządzania inwentarza skarbowego ujawniono następującą różnicę w aktach kat. B -3 j.a. - 0,02 mb. Akta kat. A w ilości 285 j.a. 0,40 mb

Amount of archival material

24

24

0

0.18

0.18

0.00

Amount of non-archival material

285

0.40

1952 - 1961

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.