Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Jakubów powiat miński

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku
Akta gminy Jakubów powiat Mińsk Mazowiecki 1868, 1898 - 1954
- brak danych - 1868 - 1868
1898 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
niemiecki
rosyjski
indeks geograficzny No - brak danych -
indeks rzeczowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes = 82 j.a
Prace gmin od 1864 roku regulowała ustawa o samorządzie gminnym w Królestwie Polskim. Po odzyskaniu niepodległości dekretem z 1918 roku utworzone zostały rady gminne wykonawcze, przy zachowaniu zebrań wiejskich jako organu uchwalającego. Od 1933 roku rady gminne ustanowione zostały jako organy stanowiące i kontrolujące, natomiast zarządy gminne ustanowione zostały jako organ zarządzający i wykonawczy. W okresie okupacji niemieckiej władze w gminie sprawował wójt, w latach 1944-1950 stan prawny i organizacja władz administracyjnych zachowały zasadnicze elementy stanu przedwojennego. W 1950 roku zniesione zostały zarządy gmin i stanowisko wójta, władze w gminie przejęły gminne rady narodowe. W 1954 roku gminne rady narodowe zostały zlikwidowane i z dniem 1.01.1955 roku powołane zostały gromadzkie rady narodowe. tablice likwidacyjne z 1868 roku, z lat 1928 - 1944 - sprawy finansowe i dot. rejestru mieszkańców i spisu ludności, z lat 1944 - 1954 rejestry mieszkańców, książki meldunkowe, sprawy finansowe, protokóły z zebrań Zarządu, gminnej rady narodowej, sołtysów, kontrole, walka z analfabetyzmem, wykazy zakładów handlowych i rzemieślniczych, podział gminy na gromady, sprawy wyznaniowe, sprawy budowy i odbudowy, wykazy zniszczonych zabudowań w czasie działań wojennych, aprowizacja i walka z drożyzna, poszukiwania przez władze osób, składy osobowe członków organów kolegialnych i pracowników, sprawozdania i plany, obszar gospodarstw, dane dot. ludności, kontrole wewnętrzne, narady pracowników. - brak danych -

Amount of archival material

82

82

0

0.45

0.45

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.