Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Jeruzal powiat miński

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku
Akta gminy Jeruzal powiat Mińsk Mazowiecki 1943 - 1954
- brak danych - 1943 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes = 125 j.a.
Na mocy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17.II.1923 utworzona został gmina Jeruzal. Od 1933 roku rady gminne ustanowione zostały jako organy stanowiące i kontrolujące, natomiast zarządy gminne ustanowione zostały jako organ zarządzający i wykonawczy. W okresie okupacji niemieckiej władze w gminie sprawował wójt, w latach 1944-1950 stan prawny i organizacja władz administracyjnych zachowały zasadnicze elementy stanu przedwojennego. W 1950 roku zniesione zostały zarządy gmin i stanowisko wójta, władze w gminie przejęły gminne rady narodowe. W 1954 roku gminne rady narodowe zostały zlikwidowane i z dniem 1.01.1955 roku powołane zostały gromadzkie rady narodowe. Protokóły z posiedzeń sesji i komisji, sprawy podatkowe, oświata i kultura, kontrole, plany pracy, sprawozdania, aprowizacja, opieka społeczna, bezpieczeństwo publiczne, wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne. Zespół zmniejszył się o - 2 j.a braki ujawnione zostały w związku ze sporządzaniem inwentarzy skarbowych

Amount of archival material

125

125

0

0.72

0.72

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.