Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Instytut Energii Atomowej Otwock Świerk

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku
- brak danych - 1983-1988, 2006-2011
- brak danych - 1983 - 1988
2006 - 2011
- brak danych - częściowo
instytucje nauki i oświaty - instytucje badawcze i naukowe polski
rosyjski
angielski
spis zdawczo-odbiorczy Yes = 439 j.a.
- brak danych - Ośrodek Reaktorów i Produkcji Izotopów 1983-1988 - opracowania naukowe
Ośrodek Radioizotopów POLATOM [2006] 2007-2011- statut, regulamin organizacyjny, zarządzenia i pisma okólne dyrektora, sprawozdania z wyjazdów zagranicznych, kontrole, opracowania naukowe, udział w zjazdach, sympozjach, konferencjach, umowy i kontrakty handlowe, szkolenia
- brak danych -

Amount of archival material

439

0

0

3.90

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.