Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wioska Szwajcarska Prewentorium Przeciwgruźlicze dla Dzieci w Otwocku

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku
- brak danych - 1947 - 1951
- brak danych - 1947 - 1951
- brak danych - częściowo
instytucje ochrony zdrowia i opieki społecznej - - polski
francuski
spis zdawczo-odbiorczy Yes = 128 j.a
- brak danych - Teczki osobowe pracowników, spis zdawczo - odbiorczy Wioski Dziecięcej Don Suisse w Otwocku - brak danych -

Amount of archival material

128

0

0

1.10

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.