Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k. Warszawy

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku
- brak danych - 1954 - 2011
- brak danych - 1954 - 2011
Państwowe Sanatorium dla Nerwowo Chorych Oddział w Rybienku; Państwowe Sanatorium Neuro-Psychiatrii Dziecięcej w Zagórzu; Państwowe Sanatorium Rehabilitacyjno-Ortopedyczne w Zagórzu; Państwowy Zakład Leczniczo-Wychowawczy, Rybienko; Państwowy Zespół Sanatoriów Neuropsychiatrii Dziecięcej w Garwolinie, Oddział Terenowy nr 2 w Zagórzu; Sanatorium Rehabilitacyjno-Otropedyczne dla dzieci po chorobie H-14 w Zagórzu; Stołeczny Zespół Neuropsychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Dla Dzieci i Młodzieży w Garwolinie, Sanatorium w Zagórzu; Stołeczny Zespół Neuropsychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Dla Dzieci i Młodzieży w Zagórzu; Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Neuropsychiatrycznej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy; Zakład Leczniczo-Wychowawczy dla dzieci po chorobie H-14 w Zagórzu częściowo
instytucje ochrony zdrowia i opieki społecznej - - polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes = 256 j.a.
- brak danych - Posiedzenia i uchwały rady społecznej, statuty, regulaminy, zarządzenia dyrektora, plany finansowe, sprawozdania, umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi, kontrole, bilanse, akta osobwe
Zakład Leczniczo-Wychowawczy dla dzieci po chorobie H-14 w Zagórzu 1954-1958 - księga główna przyjęć, skorowidz do księgi głównej
Państwowy Zakład Leczniczo-Wychowawczy, Rybienko 1955-1960 - księga główna
Sanatorium Rehabilitacyjno-Otropedyczne dla dzieci po chorobie H-14 w Zagórzu - 1958-1960 - skorowidz do księgi głównej
Państwowe Sanatorium Rehabilitacyjno-Ortopedyczne w Zagórzu [1958] 1961-1962 - księgi główne przyjęć, skorowidz do ksiąg głównych
Państwowe Sanatorium dla Nerwowo Chorych Oddział w Rybienku 1967-1968 - księga główna
Państwowe Sanatorium Neuro-Psychiatrii Dziecięcej w Zagórzu 1963-1971 - księgi główne
Państwowy Zespół Sanatoriów Neuropsychiatrii Dziecięcej w Garwolinie, Oddział Terenowy nr 2 w Zagórzu 1972-1974 - księga główna, dziennik ruchu chorych
Stołeczny Zespół Neuropsychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Dla Dzieci i Młodzieży w Garwolinie, Sanatorium w Zagórzu 1972-1977 - księgi główne, dzienniki ruchu chorych
Stołeczny Zespół Neuropsychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Dla Dzieci i Młodzieży w Zagórzu 1967-1995 - księgi główne, dzienniki ruchu chorych, skorowidze
Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Neuropsychiatrycznej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i Mlodzieży w Zagórzu [1986] 1996-1998 - księga główna, ksiega dokonanych operacji
Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehablitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu - księga kontroli obrotu środkami odurzjącymi,
- brak danych -

Amount of archival material

256

0

0

2.95

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.