Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowa Komisja Związków Zawodowych - Podzespół Kontroli Społecznej w Dęblinie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku
- brak danych - 1971 - 1975
- brak danych - 1971 - 1975
- brak danych - tak
data not found polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes = 1 j.a.
- brak danych - Protokóły z kontroli placówek handlowych i usługowych, wyjaśnienia placówek i odpowiedzi na zalecenia pokontrolne - brak danych -

Amount of archival material

1

0

0

0.02

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.