Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych im. St. Staszica w Otwocku

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku
- brak danych - 1963 - 1987
- brak danych - 1963 - 1987
Liceum Ekonomiczne 1970-1976; Państwowa Szkoła Ekonomiczna 1966-1970; Technikum Ekonomiczne 1963-1978; Technikum Ekonomiczne Zaoczne 1964-1975; Zasadnicza Szkoła Zawodowa 1971-1975; Zespół Szkół Ekonomicznych [1966] 1977-1987; Zespół Szkół Zawodowych 1973-1980 tak
instytucje nauki i oświaty - szkoły średnie polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes =182 j.a
- brak danych - Zasadnicza Szkoła Zawodowa 1971-1975 - protokóły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, zarządzenia dyrektora, rejestr uczniów, program działania,
Technikum Ekonomiczne 1963-1978- protokóły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, organizacja szkoły, plany pracy, sprawozdania statystyczne, księga uczniów,
Technikum Ekonomiczne Zaoczne 1964-1975 - protokóły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, organizacja szkoły - podziały czynności, plan nauczania, kontrole, sprawozdania statystyczne, księga uczniów,
Liceum Ekonomiczne 1970-1976 - protokóły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, plany, sprawozdania statystyczne,
Państwowa Szkoła Ekonomiczna 1966-1970 - organizacja szkoły - podziały czynności,
Zespół Szkół Zawodowych 1973-1980 - protokóły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, plany pracy i program rozwoju, sprawozdania statystyczne, wizytacje,
Zespół Szkół Ekonomicznych [1966] 1977-1987 - protokóły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, organizacja szkoły - podziały czynności, zarządzenia wewnętrzne dyrektora, plany, sprawozdania statystyczne, kontrole, księga uczniów,
W skład Zespołu Szkół Ekonomicznych wchodziły następujące szkoły:
- Liceum Ekonomiczne Zaoczne 1974-1984 -protokóły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, organizacja szkoły, księga uczniów,
- Policealne Studium Ekonomiczne Zaoczne 1971-1981 - organizacja szkoły
- Średnie Studium Zawodowe Zaoczne 1974-1980 - organizacja szkoły, księga uczniów,
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa 1972-1985 - protokóły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, zarządzenia wewnętrzne dyrektora, organizacja szkoły, plany i programy, kontrole,
- Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna 1984-1985 - organizacja szkoły - orzeczenia,
- Zasadnicza Szkoła Handlowa 1984-1985 - organizacja szkoły - orzeczenia,
- Liceum Ekonomiczne 1970-1985 - protokóły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, protokóły z zebrań Szkolnego Zespołu Wychowawczego
- brak danych -

Amount of archival material

182

0

0

1.65

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.