Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Radzyminie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku
- brak danych - 1949 - 1952
- brak danych - 1949 - 1952
- brak danych - tak
instytucje nauki i oświaty - szkoły średnie polski
spis zdawczo-odbiorczy No =13 j.a.
- brak danych - Zaświadczenia, protokół z masówki szkolnej, katalog ocen okresowych, protokóły Komisji Egzaminacyjnej, odpisy świadectw. Protokóły egzaminacyjne uczniów zawodu krawiec Publicznej Szkoły Zawodowej w Gostyninie przeprowadzone w Publicznej Średniej Szkole Zawodowej w Radzyminie. - brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 13 0
Show all units in the collection:
Units without series::
Reference code Title Dates Number of scans
78/555/0/-/1 Zaświadczenia rodziców. Wykazy brakujących dokumentów. Wykaz wydanych legitymacji. Cegiełka na Ośrodek Szkolny w Celestynowie. Instrukcja dotycząca obserwacji fenologicznych 1951-1952 0
78/555/0/-/2 Protokół z masówki szkolnej odbytej w dniu 1.06.1951 r. z okazji Międzynarodowego Święta Dziecka 1951 0
78/555/0/-/3 Katalog ocen okresowych. Klasa I handlowa 1949-1950 0
78/555/0/-/4 Katalog ocen okresowych. Klasa I krawiecka 1949-1950 0
78/555/0/-/5 Katalog ocen okresowych. Klasa II krawiecka 1949-1950 0
78/555/0/-/6 Katalog ocen okresowych. Klasa II ogólnozawodowa 1949-1950 0
78/555/0/-/7 Protokoły Państwowej Komisji Egzaminacyjnej 1951 0
78/555/0/-/8 Egzamin klasa III, grupa krawiectwa żeńskiego (Protokoły Komisji Egzaminacyjnej, świadectwa szkolne, życiorysy) (1948-1949) 1951 0
78/555/0/-/9 Egzamin kwalifikacyjny, zawód: krawiec, uczniów Publicznej Szkoły Zawodowej w Gostyninie 1951 0
78/555/0/-/10 Egzamin klasa III, grupa ogrodnicza (Protokoły Komisji Egzaminacyjnej, świadectwa szkolne, życiorysy) (1947-1950) 1951 0
78/555/0/-/11 Egzamin klasa III, grupa handlowa (Protokoły Komisji Egzaminacyjnej, świadectwa szkolne, życiorysy, 1943-1949) 1951 0
78/555/0/-/12 Odpisy świadectw kwalifikacyjnych. Działy: krawiecki, handlowy, ogrodniczy 1951 0
78/555/0/-/13 Odpisy świadectw ukończenia klasy III handlowej, krawieckiej i ogrodniczej 1951 0

Amount of archival material

13

0

0

0.10

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.