Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Ambasada Polski w Wielkiej Brytanii

Archiwum Instytutu Hoovera
- brak danych - 1918-1945
Register of the Poland. Ambasada (Great Britain) Records 1918 - 1945
- brak danych - warunkowo
administracja ogólna - - polski
angielski
data not found Polska i Wielka Brytania ustaliły formalne stosunki dyplomatyczne w lutym 1919 r. Do 1929 r. Polska była reprezentowana w Londynie przez przedsatwiciela w randze ministra, a od 1929 r. w randze ambasadora. Kolejni przedstawiciele II Rzeczypospolitej w Wilekiej Brytanii:
Eustachy Sapieha 1919-1920
Jan Ciechanowski 1920-1921
Władysław Wróblewski 1921-1922
Konstanty Skirmut 1922-1929
Edward Raczyński 1934-1945
Archiwalia Ambasady Polski w Wielkiej Brytanii podzieliły trudne losy Polski. Duża część dokumentacji trafiła w latach trzydziestych do Polski. Część tej dokumentacji uległa zniszczeniu podczas wojny. Pozostałe 22 metry bieżące są obecnie przechowywane w Archiwum Akt Nowych w Warszawie (http://www.aan.gov.pl/index_pl.php?action=0) i są opisane w szczegółowym inwentarzu dostępnym publicznie. Większość archiwaliów ambasady, które pozostały w Londynie zostało ewakuowanych do Kanady i Stanów Zjednoczonych podczas pierwszych lat wojny na rozkaz Edwarda Raczyńskiego, który w latach 1941-1943 był jednocześnie Ministrem Spraw Zagranicznych i Ambasadorem w Londynie. W lipcu 1945 r. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania porzuciły swojego sojusznika wycofując uznanie dla polskiego rządu na uchodźstwie z siedzibą w Londynie. Aby uchronić archiwalia przed dostaniem się w ręce przedstawicieli Sowietów, którzy zdominowali rząd w Warszawie ambasador Polski w Waszyngtonie Jan Ciechanowski przeniósł wszystkie archiwalia przechowywane w Waszyngtonie do Instytutu Hoovera. Depozyt Ciechowskiego składał się z archiwaliów ambasady polskiej w Waszyngtonie, Moskwie-Kujbyszewie i Londynie. Na część archiwaliów polskiej ambasady w Wielkiej Brytanii składają się 133 pudla rękopisów (około 17 metrów bieżących). Pozostała w Londynie dokumentacja, około 6 metrów bieżących, jest przechowywana w Instytucie Polskim i Muzeum Sikorskiego. Instytut przechowuje również dokumenty Edwarda Raczyńskiego i Jana Ciechanowskiego.
[tłumaczenie Introductory note autorstwa Macieja Siekierskiego przygotowanego do maszynopisu inwentarza Poland. Ambasada (Great Britain)]
Korespondencja, memoranda, raporty, dokumenty finansowe, przygotowanie konferencji, materiały drukowane i fotografie odnoszące się do relacji polsko-angielskich zwłaszcza do relacji pomiędzy Wielka Brytanią a Rządem Polskim na uchodźctwie podczas II wojny światowej; sprawy handlu pomiędzy Polska a Anglią; polska polityka zagraniczna i członkostwo w Lidze Narodów w okresie międzywojennym, warunki w Polsce podczas II wojny światowej; aktywność podczas wojny polskiego Rządu na uchodźstwie. [tłumaczenie notatki http://www.oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/tf6r29n86f] Inwentarz stanowi kopię inwentarza zawartego na stronach Online Archive of California (OAC) http://www.oac.cdlib.org/view?docId=tf6r29n86f;developer=local;style=oac4;view=dsc#dsc-1.7.6

Amount of archival material

0

0

0

0.00

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.