^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Jan Zamoyski - Fragmenty dzienników z lat 1816, 1842, 1859.

Archiwum Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
dokumentacja aktowa MPK/A/3
- brak danych -
1816-1859

1816 - 1859
polski
1. "Dziennik moyey podróży z Warszawy do Genewy 12 Grudnia 1816". Fragment k. 1-2.
2. Fragment dziennika obejmujący okres 1.04.1842-16.05.1842 dotyczący początków znajomości z przyszłą żoną Anną Mycielską córką Franciszka i Kunegundy ze Zbijewskich k. 3-10.
3. Dziennik prowadzony od 7.11.1859 do 16.12. 1859 dotyczący choroby i śmierci w Paryżu żony Anny z Mycielskich k. 11-30.
- brak danych - - brak danych -
luzy rękopis
dobry
- brak danych - 30
370x230 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4

Index of persons

Jan Zamoyski 30 k.

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Genewa 1,2
Warszawa 1

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.